Avtal minskar risk för hål i tänderna

2:19 min

Personer som har tecknat Friskvårdsavtal hos Folktandvården har bättre kontroll över sin tandhälsa och sina tandvårdskostnader än de som betalar på traditionellt sätt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademien, som utvärderat reformen från 2009.

En salivsug i munnen, gapa stort, lite putsning eller till och med en del borrande. Att gå till tandläkaren kan upplevas som både obehagligt och dyrt.

Möjligheten att teckna så kallades Frisktandvårdsavtal hos Folktandvården infördes i Sverige 2009 för att få fler att gå regelbundet till tandvården.

Avtalet innebär att du betalar en bestämd summa varje år för din tandvård och i gengäld lovar att sköta dina tänder i förebyggande syfte, utifrån de råd som din tandklinik ger dig.

En studie som gjorts vid Sahlgrenska akademien, av 6 000 personer sex år efter att de valde Frisktandvård vid starten, visar positiva resultat.

Traditionellt betalande patienter hade 50 procent högre risk för karies. Frisktandvårdspatienterna fick också generellt mer förebyggande behandling och kände större trygghet.

– Jag trodde nog inte att vi skulle få fram så stora skillnader i kariesutveckling mellan de olika betalningsmodellerna, säger Charlotte Andrén Andås, tandläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademien.

Studien visar att Frisktandvården ger ökad känsla av trygghet och kontroll hos patienterna, men alla tycker ändå inte att det har varit värt det eftersom månadskostnaden skiljer sig utifrån de personliga förutsättningarna.

–Jag gjorde ett sådant test en gång och jag fick en hög månadskostnad för jag har gjort mycket med mina tänder, så det var inget för mig, säger Cecilia Stakeberg i Göteborg.

I dag är det stora skillnader över landet när det gäller hur många som väljer att ansluta sig till Frisktandvården. Flest anslutna finns i Södermanland med över hälften av de vuxna patienterna anslutna, minst finns i Dalarna, med bara en procent.

Målet för Folktandvården är att ha en miljon anslutna till Frisktandvård 2018 i hela landet.

– En rimlig slutsats av att vi kan se indikationer mot bättre hälsofrämjande beteende och bättre hälsa i frisktandvårdsmodellen, så vore en rimlig tanke att man gjorde den betalningsmodellen tillgänglig för så många som möjligt, säger Charlotte Andrén Andås.