Regeringen vill ha snabbspår för kontakttolkar

2:07 min

Regeringen vill att det ska gå snabbare att utbilda sig till kontakttolk. Det eftersom det är akut brist just nu på tolkar i bland annat arabiska på grund av den stora flyktingtillströmningen.

– Utbildningen ska kortas så att vi kan få fler kontakttolkar på kortare tid eftersom efterfrågan är så himla stor, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

En kontakttolk är en person som hjälper nyanlända i kontakten med svenska myndigheter. Men bristen på kvalificerade kontakt-tolkar är stor. En rapport från myndigheten för yrkeshögskolan visar att fler än 1 000 tolkar per år behöver rekryteras.

Mest akut just nu är bristen på tolkar i arabiska, men behovet är också stort för språk som dari som talas i Afghanistan. 

För att lösa bristen har det blivit vanligare med distanstolkning via telefon eller videosamtal. Men ändå räcker inte dagens tolkar till, enligt Pirkko T Kyllönen som är delägare i ett stort företag som förmedlar tolkar till Migrationsverket och flera landsting. 

– Som situationen är i dag är alla kvalificerade tolkar som vi har ute och jobbar och vi täcker inte alls behovet. Det får ju konsekvensen att Migrationsverkets handläggningstider blir längre och det är ju förödande i den situationen som de och hela landet befinner sig i, säger Pirkko T Kyllönen.

I dag tar det mellan ett och två år att utbilda sig till kontakttolk. Men regeringen vill alltså att det ska snabbare och har gett myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att utreda frågan. Utredningen ska vara klar i mars nästa år men ansvarig minister kan inte säga när efter det som en kortare utbildning för kontakttolkar kan finnas på plats.

– Det är svårt att kvantifiera men om vi får utredningen i mars så hoppas jag att vi ska kunna hantera det under våren så snart som möjligt.

Men Pirkko T Kyllönen är kritisk till att regeringen planerar att först nu sätta igång med en utredning.

– Den här situationen kan ju inte vara något som har kommit som en blixt från en klar himmel. Jag skulle gärna vilja efterlysa lite framförhållning i det här frågorna, säger hon.