Terrorforskare: Omöjligt att skydda sig emot

1:39 min

Spekulationer pågår om vilka som ligger bakom dåden i Frankrike, men flera experter menar att den här typen av attacker är mycket svåra att skydda sig emot. 

Magnus Norell är forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet, bland annat inom terrorism och säkerhetspolitik.

– Det finns fortfarande en hotbild, som inte bara gäller Frankrike. Jag tror inte att man är helt överraskade, det mest överraskande är förstås storleken och antalet drabbade, säger Magnus Norell.

Allt pekar enligt Magnus Norell på att det här är attacker som har koordinerats och planerats under lång tid.

Hotbilden mot Frankrike efter attackerna i januari har varit fortsatt stor, och den franska säkerhetstjänsten har avvärjt andra attacker, säger Magnus Norell. Exakt hur mycket den franska säkerhetstjänsten gjort har man inte gått ut med men trots insatserna går det inte att helt skydda landet mot den här typen av attacker:

– Det går inte att skydda sig hundraprocentigt. Attentatsmännen i januari var ju delvis kända av polisen men någonstans måste man dra en gräns kring vilka man ska fortsätta följa och bevaka, säger han.

Just den här typen av mål som det rör sig om är särskilt svåra att skydda, säger Magnus Norell.  

Han får medhåll av Anders Kassman som är operativ chef på den svenska säkerhetspolisen, SÄPO:

– Man går mot så kallade mjuka mål, som är mycket svåra att skydda. Hårda mål, det vill säga skyddsvärda institutioner, byggnader och liknande - de har redan en högre form av säkerhet. Det är i princip omöjligt att skydda den här typen av mjuka mål, säger Anders Kassman.