Förhöjd vaksamhet hos svensk polis

1:16 min

Svenska medborgare har ingen anledning att vara rädda. Men däremot råder det en förhöjd vaksamhet inom polismyndigheten.

–-Polismyndigheten har sedan igår kväll gått ut med skärpt och höjd vaksamhet i hela riket, i alla våra polisregioner. Vi har skärpt tillsyn kring särskilda objekt och områden, exakt vilka vill jag inte gå in på men någon som nästan är en självklarhet är naturligtvis den franska ambassadresidensen, säger Jonas Hysing, chef på det Nationella taktiska rådet vid Nationella operativa avdelningen , NOA.

Nationella taktiska rådet är ett samarbetsorgan mellan Säkerhetspolisen Säpo och Polismyndigheten.

Rådets uppdrag är att öka polisens förmåga att hantera och bekämpa terrorism.

Just nu sitter rikspolischefen med högsta polisledningen i ett extra sammanträde för att diskutera lämpliga åtgärder framöver.

Sverige lever sedan 2010 med en förhöjd hotnivå om terrorattentat och Sverige är bättre förbredda mot terrorism idag, men det betyder inte att vi är fullständigt säkra, det säger Jonas Hysing,

–-Det går att skydda sig men det går inte att garantera att inte någonting händer. Det är oerhört svårt i ett demokratiskt och öppet samhälle. Visst kan man göra säkerhetsåtgärder som nästintill omöjliggör men ett sådant samhälle kanske inte är det vi vill ha, men svensk polis jobbar här för att minimera riskerna och sårbarheterna för allmänheten.