Svensk polis beredskap vid terrordåd

2:12 min

Terrorattackerna i Paris har inte förändrat hotbilden för Sverige. Det finns beredskap för eventuella terrordåd här, men det är omöjligt att vara förberedd till hundra procent, enligt polisen.

– Man kan aldrig ha en beredskap för att kunna hantera en sådan här jättestor händelse från början, så många poliser finns inte i Stockholm eller knappt ens i Sverige, säger Stefan Singman ansvarig för hur Stockholmspolisen arbetar vid särskilda händelser.

Under flera år har polisen utbildats för att kunna hantera terrorbrott och det finns nationella strategier om sådana situationer skulle uppstå. Men förutom att sätta stopp för pågående attacker finns det samtidigt mycket annat som också ska göras, berättar Stefan Singman.

Platsen måste säkras för befolkningen, vårdpersonal och räddningstjänst. Misstänkta föremål måste kanske avlägsnas och så kan det hända att det finns gärningsmän kvar på platsen.

– Vi vet av erfarenhet att händer en sån här händelse är sannolikheten ganska stor att det kommer att hända fler saker i ganska nära i tid och geografiskt. Då gäller det ju för oss att vara beredda och kunna hantera ytterligare händelser också, säger Stefan Singman.

I sådana lägen menar han att det är omöjligt att ha full beredskap för från start, för det skulle innebära att ha tusentals med poliser i tjänst.

– För att ha en bemanning, dagligen dygnet runt som kan hantera en sådan här pass stor händelse, det är nog en utopi tror jag. En sådan här händelse som den i Paris nu, den är ju så pass omfattande, stor och komplex. Så till hundra procent kan nog ingen vara förberedd att hantera en sådan händelse, säger Stefan Singman.

Stefan Hector är chef vid polisens nationella operativa avdelning NOA som menar att det inte resurser som är utmaningen.

– Jag skulle inte säga att det är resursbrist utan det är snarare så att det är otroligt svårt att förutspå när, var och genom vilka ett angrepp kommer att ske. Det är där problemet ligger, säger Stefan Hector.