Kommuner och landsting placerar pengar i oljebolag trots klimatmål

Svenska kommuner och landsting investerar pengar i stora oljebolag via sina fondplaceringar. Det rimmar illa med de mål som drygt hundra kommuner och landsting satt upp om att minska sin klimatpåverkan. Det visar Sveriges Radios granskning.

Exxon, BP, Lundin Petroleum är några av de oljebolag som svenska kommuner och landsting investerar pengar i via sina fondplaceringar.

Finspång har 251 miljoner kronor i en fond där Exxon, ett av världens största oljebolag, ingår.

– Det här måste vi titta på. Det här någonting som inte passar ihop med vårt strategiska mål över huvud taget, säger Anders Härnbro, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Finspång.

Sveriges Radio har granskat 117 kommuner och 15 landsting. De flesta, närmare hundra, av de granskade kommunerna och landstingen har tagit fram egna klimatmål där de vill begränsa sin klimatpåverkan genom att använda mindre fossila bränslen som olja, kol och gas.

Samtidigt har, 14 av de granskade landstingen och regionerna och hälften av de granskade kommunerna med egna kapitalinvesteringar, miljontals kronor i fonder där oljebolag som Shell, BP, Gazprom och Lundin Petroleum ingår.

Karin Wallin bor i Mora, en kommun som har sådana placeringar. Hon oroar sig över klimatförändringarna:
– Det blir varmare längre in på hösten och vi har fått in kryp som vi inte hade förut som älgflugor och fästningar. Vi måste fundera på utsläppen för att vi ska komma till rätta med det här, säger Karin Wallin.

Flera kommunalråd och landstingsråd som Sveriges Radio har pratat med känner inte till att deras kommun eller landsting placerar pengar via sina fonder i oljebolag trots att de har tydliga mål om att minska klimatpåverkan och användningen av fossila bränslen.

Region Gävleborg har direktiv att följa där klimatmässig hänsyn ska tas, dessutom har de gjort etiska granskningar av sin fonder. Men trots det visar vår granskning att de har omkring tre miljarder kronor i en fond med oljebolag som Lundin Oil, BP och Gazprom.

– Jag har inte tittat. Om jag hade fått reda på det innan. Jag kan inte de etiska skrivningarna, säger Bo Svedberg, ekonomi- och it-direktör vid Region Gävleborg.

Tycker du att det känns som det rimmar med de här direktiven?

– Av de här företagen är det väldigt många som bidrar till användningen av fossila bränslen, så är det. Det är ju inte bra, det måste man göra någonting åt, säger Bo Svedberg, ekonomi- och itdirektör vid Region Gävleborg.

Naturskyddsföreningen är kritisk till att kommuner och landsting placerar pengar i fonder som påverkar klimatet negativt.

– Jag tycker inte man ska placera i fossila bolag. Det naturliga är att placera allt i icke fossila placeringar. Vi ska på enormt kort tid ställa om världens energisystem, bostadssystem, trafiksystem. Därför behövs de här pengarna i att investera i det som är lösningar och inte ligga kvar i dom här fossila placeringar så där behöver man göra en total omställning tycker jag, säger Svante Axelsson, generalsekreterare vid Naturskyddsföreningen.