Allt färre män riskdricker

1:29 min

Andelen män som riskkonsumerar alkohol minskar, enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Det finns flera orsaker till det här.

– Dels är ju alkohol en social företeelse, och under den här perioden har dataspelande blivit vanligare. Man kommunicerar mer via nätet och känner inte samma behov att träffas och dricka stora mängder alkohol. Sedan har vi fokuserat på det förebyggande arbetet, med insatser för att öka medvetenheten, säger Pi Högberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten.

Hon poängterar samtidigt att männens riskkonsumtion av alkohol låg på väldigt höga nivåer när Folkhälsomyndigheten började föra statistik 2004.

Sedan dess har andelen som dricker för mycket minskat konstant.

Minskningen är tydligast bland män i åldrarna 16 till 29 år – bland kvinnor i samma ålder är riskkonsumtionen mer eller mindre oförändrad.

Antalet som vårdas på sjukhus för alkoholrelaterade sjukdomar och skador har inte sjunkit. Och här återstår mycket jobb för Folkhälsomyndigheten.

– Vi måste gå in och titta mycket noggrannare på olika socioekonomiska grupper, se vad utbildning och inkomstnivå har för betydelse, för vi vet inte riktigt idag vilka de här grupperna är, säger Pi Högberg.