M vill samarbeta om nya terorlagar

2:05 min

Efter terrordåden i Paris vill Moderaterna nu göra upp med regeringen för att snabbt kunna skärpa terrorlagstiftningen. Det handlar bland annat om ökade möjligheter när det gäller signalspaning. 

Det här behöver göras nu, och då är vi beredda att sträcka ut en hand och också hjälpa regeringen att genomföra det här i riksdagen. För det här måste göras om Sverige ska kunna agera, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

Tillsammans med justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M) pekar hon i dag ut tre områden där partiet snarast möjligt vill se en skärpt lagstiftning - för att komma åt terrorism.

Det handlar bland annat om att skynda på arbetet med att kriminalisera terrorresor och ge mer resurser till den Nationella instatsstyrkan.

Men Moderaterna vill också att Säpo ska få använda signalspaning under pågående förundersökning och så kallad hemlig dataavläsning - för att bättre kunna säkra bevisning mot terromisstänkta.

– Det här är ju frågor som både statsministern och inrikesministern har nämnt delvis, och som har förekommit i debatten, men som det hittills inte har genomförts, där vi i alla fall inte har sett förslag komma till riksdagens bord, säger Anna Kinberg Batra.

Vad tror du att det beror på att de inte har kommit med konkreta förslag?

- Det får de svara på själva, det finns ju politiska skillnader naturligtvis, men kampen mot terrorism är större än gränsen mellan partierna, tycker jag, och det är därför vi är beredda att sträcka ut den här handen.

Inrikesminister Anders Ygeman välkomnar sammantaget de sakpolitiska förslag som Moderaterna lyfter fram som mest angelägna att genomföra snabbt. Ett förslag om kriminalisering av terrorresor fattar regeringen beslut om före jul, säger han.

Men utökad signalspaning under pågående försundersökning, som Moderaterna, vill är inte möjligt, enligt inrikesministern.

– Jag tror att det är svårt att göra på det sättet som Moderaterna säger, för det skulle innebär att vi äventyrar FRA:s arbetsmetoder , men vi är överens om målet, att en ny lagstiftning mot terrorkrigsresor inte ska släcka ned signalspaningsmöjligheterna.