Okunskap ökar spridningen av motståndskraftiga bakterier

1:51 min

Att bakteriers motståndskraft mot antibiotika kan påverka hälsan är okänt för många människor i en rad länder. Det framgår av en ny undersökning som Världshälsoorganisationen presenterade idag. 10 000 personer i 12 länder har svarat på frågor om resistens och svaren visar att majoriteten felaktigt tror att antibiotika biter mot virusinfektioner som influensa och en tredjedel lika felaktigt anser att man kan avsluta sin antibiotika-kur i förtid så fort man mår bättre.

Enligt doktor Keiji Fukuda vid WHO är det nödvändigt att öka kunskapen om att resistenta bakterier är en av århundradets största utmaningar på hälsoområdet, och något som kräver globala beteendeförändringar.

– Hela 64 procent av de tillfrågade trodde att antibiotika fungerar mot virussjukdomar som t ex influensa och de flesta förkylningar, säger Keiji Fukuda. Men om man tar antibiotika så ökar man istället möjligheterna för de motståndskraftiga bakterierna att bli fler, utan att man blir friskare.

Undersökningen visar också att många människor inte tror att de själva kan påverka utvecklingen av bakterier som motstår de flesta antibiotika-sorterna. Men det är fel säger Keiji Fukuda.

–En av de viktigaste åtgärderna är att lyssna på sin doktor, fråga om man verkligen behöver antibiotika, och om man får en kur, också fullfölja den, inte avbryta så fort man känner sig bättre, säger han.

Vid den internationella antibiotika-veckan som inleddes idag vill WHO belysa de problem som överanvändningen hos människor och djur orsakar - till exempel att mycket svårbehandlad gonorré redan finns i 36 länder och att en våg av resistent tyfoidfeber just nu sveper över länder i Afrika och Asien.

Margaret Chan, som är generaldirektör för Världshälsoorganisationen är mycket oroad över resistensläget i världen.

– Superbakterierna hemsöker sjukhus och intensivvårdsavdelningar över hela världen, säger hon.

Och lösningen är ökad kunskap och samverkan mellan många aktörer på hälsoområdet.

– Vi måste hjälpas åt att rädda våra mediciner och den effektiva sjukvård som vi har idag, avslutar Margaret Chan, vid WHO.