Problem med kollektivtrafik för asylsökande

2:08 min

De många asylsökande som kommer till Sverige gör att allt fler hamnar på boenden i glesbygden. Tillfälliga asylboenden hamnar långt ifrån centralorten där kollektivtrafiken kan vara bristfällig och asylsökanden tvingas gå tiotals kilometer in i till centralorten

Asylsökande som hamnar i boenden i glesbygden har ofta problem med ta sig in till centralorten för att handla mat och sanitetsprodukter, men även för möten med migrationsverket och arbetsförmedling.

– På senaste tiden så har det varit väldigt mycket folk som promenerar efter vägen och det är ju över en mil, en och en halv kanske till och med, då tre personer går där. Det finns ju inga gångbanor så de går i vägrenen, jag stannade och plockade upp dem när de var på väg att handla, säger Carina Henriksson som plockade upp människor efter vägen i Erkheikki utanför Pajala.

Enligt migrationsverkets krav vid upphandlingar av tillfälliga asylboenden så ska det finnas kommunikationer från boendet till centralorten. Men det finns inga krav på hur pass ofta exempelvis en buss ska gå, vilket kan vara ett problem i glesbygdsområden och ansvaret ligger hos kommuner och landsting. 

Men att göra en offentlig upphandling tar både tid och kostar pengar för kommuner och landsting och det finns ingen kortsiktig lösning på detta.

– Man vet i förväg inte alls var asylanläggningarna hamnar någonstans och då kan man ju inte på en gång ändra kollektivtrafikresandet, utan det tar en viss tid, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och Landsting, SKL.

Ha menar att det krävs bättre samarbete mellan kommun och statliga myndigheter för att få bukt med problemen på sikt.

Men det ser väldigt olika ut för olika delar av landet då det inte finns någon heltäckande bild av problemet. Ett gott exempel är i Västra götalandsregionen där Tranemo kommun fick projektpengar för att utöka kollektivtrafiken mellan centralorten och den lilla byn Grimsås, där många flyktingar anlänt, medan man i andra kommuner och landsting inte gör någonting.

SKL har nu lämnat en lista på förslag på tillfälliga lagändringar till regeringen där man bland annat vill se kortare processer vad gäller offentlig upphandling. Regeringen har även tillsatt en utredning för att se vilka tillfälliga lagändringar som är genomförbara.

– Jag är glad över att vara här i Erkheikki, folk är så trevliga här men bussen till Pajala går bara två gånger om dagen vilket gör det svårt för mig, säger en av dom som bor på asylboendet.

Sträckan mellan asylboendet i Erkheikki och centralorten Pajala i Norrbotten är det drygt åtta kilometer och det privatägda asylboendet har själva löst kollektivtrafikproblemer med att själva köpt in en minibuss för transport mellan centralorten och boendet. 

– Den här bussen är till för att förenkla flyktingarnas vardag kan man säga och nu har ju jag fått köra skytteltrafik fram och tillbaka, åh visst, det är väl kul men det handlar ju också om det är att dom kanske måste in och handla, säger Sylvia Jansson, platschef på asylboendet i Erkheikki.

– Det finns människor som behöver åka in till migrationsverket på möte och tiderna som de får är inte speciellt anpassade efter busstiderna. Det är fruktansvärt dåliga möjligheter för dem att åka kommunalt, säger hon.