Frankrike får historiskt stöd av EU

1:47 min

EU:s medlemsländer säger enhälligt ja till Frankrikes begäran av stöd efter terrorattackerna i Paris. Det är första gången i historien som någon använder den här solidaritetsklausulen i fördraget som styr EU:s verksamhet.

– I dag begär Frankrike stöd och hjälp från hela Europa. Idag har hela Europa, gemensamt, sagt ja, sade EU:s utrikeschef Federica Mogherini på en presskonferens.

Frankrike har åberopat artikel 42:7 i EU:s Lissabon-fördrag. Där står bland annat att "Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel". Även Sverige är redo att hjälpa Frankrike.

– Vi har förklarat att vi, bilateralt direkt med Frankrike, ska diskutera formerna för detta. Vad det skulle kunna vara och vilken omfattning det skulle vara. Då gäller det att sätta in det i den samlade bilden av vad olika europeiska länder kan bidra med, säger försvarsminister Peter Hultqvist till Ekot.

Men kan det, ur svenskt perspektiv, bli aktuellt att skicka soldater på ett eller annat sätt?

– Det är för tidigt att säga exakt vad man ska göra, det är det här som de bilaterala samtalen får visa.

– Däremot tycker jag att det är en väldigt viktig markering att samtliga närvarande förklarade att de är beredda att ställa upp. Det var väldigt entydigt, det fanns ingen tvekan över huvud taget. Det är egentligen det viktigaste med dagens möte, säger försvarsministern.

Men hur sannolikt är det att diskussioner nu med Frankrike resulterar i ett ingenting?

– Nja, nu har alla sagt att vi är beredda att stå bakom det här. Frankrike har öppnat för att man vill ha den här solidariteten, och nu måste vi ta det här seriöst, på ett allvarligt sätt. Sedan får vi återkomma när vi har ett resultat, säger Peter Hultqvist.

Det här är alltså första gången som den här artikeln i EU-fördraget används. Frankrikes försvarsminister Jean-Yves Le Drian sa idag att en konkret hjälp från övriga EU-länder kan vara att avlasta Frankrike när det gäller landets övriga militära operationer, bland annat i Centralafrikanska republiken.

– Frankrike kan inte göra allt, säger försvarsministern.