Misstankarna stärks efter hittade spår av sprängmedel

Spår av sprängmedel har hittats från det ryska planet som kraschade i Egypten, uppger den ryska federala säkerhetstjänsten FSB. Bomben kan ha varit förinställd.

Utredningen innebär att bomben kan ha varit förinställd på att utlösas vid ett visst höjdtryck, säger Hans Kjäll, flygsäkerhetsanalytiker.

– Om det här är helt sant, vilket man får utgå ifrån eftersom det antagligen är labboratoriesvar, tyder det på att bomben haft en tryckkänslig utlösningsmekanism. Bomben känner av flygplanets kabintryck, när den uppnår inställt kabintryckshöjd och utlöses.

Kontakten med flygplanet förlorade man när planet närmade sig 10 000 meter.

Misstankarna under har utredningen stärkts. Det kan ha handlat om att planet strängdes, utifrån flera indicier, som exempelvis att planet delades i mitten. Frågan som återstår nu är hur sprängmedlet kunnat komma ombord med tanke på de säkerhetskontroller som personal och bagage genomgår.

– Ja det här rör sig med allra säkerhet om att det är ett ”insiderförfarande”. Att det finns någon eller några i personalen som har lyckats smuggla in den här sprängladdningen och utlösningsmekanismen förbi alla säkerhetskontroller. Hur är det möjligt att få in sprängmedel på flygplatsen. Den kan ha funnits inne på flygplatsområdet sedan tidigare. Alternativt smugglats in på flygplatsen på ett helt annat sätt för att sedan hämtas upp och lastas in på flygplanet.

Att man nu kan kontstatera att det fanns sprängmedel i planet pekar på att det var ett medvetet sabotage, säger flygsäkerhetsanalytiker Hans Kjäll.

– Då vet man också att det var riktat mot Ryssland. Nu kan man agera med utgångspunkt från det här på ett helt annat sätt, även på det politiska planet.