Örebro slutar placera pengar i fonder med fossila bolag

2:29 min

Örebro kommun har som första kommun i Sverige tagit beslut om att sluta placera pengar i fonder som påverkar miljön negativt.

Beslutet är ett led i att bli en miljövänligare kommun. Nu väntas fler kommuner fatta liknande beslut.

– Det som är viktigt är att det här också blir en del som stödjer hela vårt hållbarhetsarbete, vårt miljö- och klimatarbete, säger Lennart Bondesson, kristdemokratiskt kommunalråd i Örebro kommun.

Örebros miljömål är att bli en fossilfri kommun till år 2050 och därför vill kommunen begränsa sin klimatpåverkan genom att inte placera pengar i fonder med fossila bränslen som olja, kol och gas.

– För att vi ska vara trovärdiga och fullt ut så vill vi också ha med vårt kapital, våra finanser, som är en viktig del i hela vårt arbete och då samspelar det med vårt hållbarhetsarbete, vilket är alldeles utmärkt, säger Lennart Bondesson, kristdemokratiskt kommunalråd i Örebro kommun.

Sveriges Radio har granskat över hundra kommuner och 15 landsting och regioners fondplaceringar, vilket Ekot berättade om tidigare idag. Över hundra har mål om att minska sin klimatpåverkan. Samtidigt har de flesta granskade landsting och regioner och hälften av de granskade kommunerna med egna kapitalplaceringar, miljontals kronor i fonder som investerar i olje- och gasbolag, något som rimmar illa med deras egna klimatmål, det visar Sveriges Radios granskning.

Fossil Free Sverige, som är en del av en global rörelse som vill styra bort investeringar från den fossila industrin mot förnybar energi, kräver att bland annat kommuner, landsting och regioner slutar investera i kol, olja och gas för att det påverkar klimatet negativt.

– På samma sätt som man idag inte investerar i vapen eller tobak för att det förstör för människor så vill vi att det här ska vara samma sak att man inte ska förstöra världen med sina investeringar, säger Lisa Brange, aktiv i Fossil Free Lund.

Flera kommuner, likt Örebro, planerar att sluta ha pengar i fonder där fossila bolag ingår, till exempel Uppsala. I Växjö ska kommunen vara fossilbränslefri år 2030 och hela Malmö ska år 2030 försörjas till hundra procent av förnybar energi, enligt deras mål. För att fler ska ta det här steget tror Lisa Brange att det krävs ett tryck på kommuner, landsting och regioner.

– Tryck underifrån tror jag och från alla instanser i samhället. Den här frågan blir mer och mer aktuell tror jag i samband med att klimatfrågan blir mer aktuell naturligtvis, säger Lisa Brange, aktiv i Fossil Free Lund.