Terrorismforskare: Parisräder inte slumpmässiga

2:19 min

I efterdyningarna till terrorattackerna i Paris har den belgiska och franska polisen genomfört hundratals räder mot misstänkta terrorister eller andra personer med koppling till attackerna i Paris.

Men målen för räderna är inte slumpmässigt valda, utan bygger på god underrättelseinformation och historiska erfarenheter, det menar Hans Brun, terrorismforskare vid Försvarshögskolan och King's College London.

– För att använda sig av repressiva medel krävs det maximal precision och underrättelseunderlag om det ska fungera. Det man absolut vill undvika är att gripa folk på måfå. Det är sådant som man vet är kontraproduktivt sedan lång tid tillbaka.

I kampen mot IRA i Nordirland grep myndigheterna i början av 70-talet folk i stor skala utan god information. Det ledde till att IRA under vissa perioder fick mycket stor folkligt stöd, säger Hans Brun, eftersom räderna väckte ilska mot polis och militär och sympati för IRA.     

Sedan dess föregår polisräder i regel av god underrättelseinformation, menar Hans Brun. Informationen kommer ifrån att polis analyserar mobil-och datortrafik, buggar hus och bilar, använder informatörer och infiltratörer, kartlägger nätverken kring misstänkta terrorister och får värdefulla tips från allmänheten, som i regel ökar efter ett grovt och uppmärksammat brott.

Även undantagstillståndet spelar en viss roll för mängden räder, men det är inte det avgörande verktyget.

– Jag tror att undantagstillståndet i första hand är en väldigt politisk signal för att markera vikten av det hela, hur allvarligt läget är. För det andra innebär det också att man kan genomföra räder och gripanden lite snabbare än vad man kan göra i vanliga fall. Nu är jag inte expert på fransk lagstiftning men typiskt sätt brukar militär och polis få större befogenheter att göra husrannsakan och gripanden under ett undantagstillstånd än vad som är normalfallet, säger Hans Brun.

I morgonens antiterror-räd i Saint-Denis i Paris dödades två personer, däribland en kvinna som sprängde sig till döds. IS säger sig ligga bakom helgens attentat i Paris och om det visar sig att den här kvinnan har kopplingar till IS kan det här vara en ny utveckling inom organisationen, säger Hans Brun.

 – När det gäller kvinnliga självmordsbombare och Islamiska Staten är det mycket mycket ovanligt. Typiskt sett tilldelas inte kvinnor inom Islamiska Staten en stridande roll. Men det är fullt möjligt att man ändrar det av olika skäl, dels därför att det är lättare för kvinnliga att ta sig fram till målet i vissa fall och allmänhetens fördomar och ovilja att se att även kvinnor kan vara farliga.

Vissa jihadistiska grupper, som Boko Haram i Nigeria, eller vissa grupper i Tjetjenien eller Tamilska Tigrarna i Sri Lanka, har använt sig flitigt av kvinnliga självmordsbombare. Bland annat dödades Indiens premiärminister Rajiv Gandhi och ytterligare 14 människor i staden Sriperempudur i södra Indien 1991 av en kvinnlig tamilsk självmordsbombare. Gandhi var ute på valturné vid tiden för dådet.

Kvinnliga självmordsbombare är effektiva av flera skäl, inte bara för att de lättare kan nå sina mål, men även medialt.

– Allmänheten, inte minst media, hakar upp sig på det här, just för att det är så ovanligt. Då använder man uttrycket kvinnlig självmordsbombare, kvinnlig terrorist, och det är en reflektion på hur effektivt det kan vara att använda just kvinnor i den rollen som gärningsmän, säger Hans Brun.