Norge höjer beredskapsnivån

1:13 min

Norge har höjt sin beredskap för att möta och förebygga möjliga terrorhot. Talespersonen på norska säkerhetspolisen PST säger till Ekot att man har aktiverat en del av sin anti-terrorplanläggning.

– PST och polisen ska, genom att sätta in den här terrorplanläggningen, i så hög grad som möjligt kunna fånga in och förebygga möjlig planläggning av terror i Norge, säger Siv Alsén vid PST.

Den höjda beredskapen innebär att säkerhetspolisen nu systematiserar och intensifierar inhämtningen av information som kan ha betydelse för hotbilden i Norge.

Så mycket mer konkret än så vill Siv Alsén inte säga med hänvisning till att antiterrorplanläggningen är hemlig.

Sverige har ju i dag höjt sin terrorhotnivå från 3 till 4. I Norge sänkte man tvärtom hotnivån så sent som i oktober, även om man i Norge inte har grannländernas siffergradering av hotnivån.

Trots den höjda terrorberedskapen säger Siv Alsén att det faktiskt finns fog för att bedöma hotnivå som lägre.

– Flera norska IS-sympatisörer är dödade i Syrien, andra sitter fängslade i Norge.