BO kritisk till hur Sverige tar emot asylsökande barn

1:48 min

Antalet barn som sökte asyl i Sverige i år har ökat rejält. Nu riktar barnombudsmannen Fredrik Malmberg kritik mot hur barnen tas om hand om av det svenska samhället.

– Jag har jobbat internationellt i krissituationer och måste säga att jag är förvånad att Sverige inte förmår bättre. Det är en svår situation, absolut, men jag kan tycka att det är helt oacceptabelt att exempelvis en kommun som Trelleborg med 43 000 innevånare på egen hand har fått hantera en situation där 3 600 ensamkommande har kommit dit som ankomstkommun, säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Den allvarliga flyktingsituationen har lett till omprioriteringar för barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Han har nyligen rest runt till flera ankomstkommuner och boenden där barnen först hamnar innan dom slussas vidare. Och det är en dyster bild som målats upp för honom.

– De här ankomstkommunerna har ju en svår uppgift. Tanken är ju att boendet ska vara väldigt tillfälligt, de ska registreras och de ska avisas till en kommun där de ska vara. Men de fastnar i boenden, inte bara dagar, jag har hört barn som har varit där i veckor och till och med månader i boenden som är tänkta i 48 timmar. Det fungerar inte, säger Fredrik Malmberg.

Han berättar om barn som saknar en vuxen som företräder dem, han har fått höra om barn som nekas sjukvård och vissa har inte kunnat vara utomhus eftersom dom saknar skor. Den otrygghet, passivitet och väntan som skapas på boendena leder också till att många barn försvinner från asylboenden och därmed hamnar utanför systemet.  

– Det är naturligtvis viktigt att asylsökande barns sak ska prövas, det är ju det registreringen handlar om.

En av förhoppningarna med de återinförda gränskontrollerna är att alla asylsökande ska registreras och att det ska leda till bättre rutiner. Och barnombudsmannen Fredrik Malmberg ställer sig positiv gränskontrollerna men ser det samtidigt som en kortsiktig lösning.

– Däremot har jag svårt att tro att det kan vara en långsiktig lösning, där krävs det ju förmodligen andra tankar runt det, säger han.