Regeringen redo ha skattesamtal med FP

0:55 min

Folkpartiet är berett att göra upp med regeringen om en ny skattereform - utan att blanda in övriga allianspartier. Det sade Folkpartiledaren Jan Björklund tidigare i dag. Finansminister Magdalena Andersson välkomnar beskedet.

– Jag tycker att det är väldigt intressant. Dels att man sträcker ut en hand till blocköverskridande samarbete, men framför allt just att man säger att man inte behöver ha alla med sig alla allianspartierna med sig. Det öppnar helt nya möjligheter för blocköverskridande samarbete. Det tycker jag är bra av Folkpartiet, och också väldigt ansvarstagande, säger Magdalena Andersson.

Vad tänker du göra nu?

– Jag kommer naturligtvis att kontakta Folkpartiet för att närmare höra om deras tankar, för att höra viken väg man skulle kunna gå framåt i det här läget. En viktig utgångspunkt från regeringens sida är att vi ser att vi behöver ha ett Sverige som håller ihop och vi vill se politik som minskar klyftor snarare än ökar klyftor.

Det var tidigare i dag som Folkpartiets landsmöte ställde sig dag bakom partiledningens förslag till ny skattereform.

Den bygger på principen om skatteväxling, där sänkt skatt på arbete och företagande ska finansieras med bland annat högre skatt på miljöförstöring och höjd moms.

Och Folkpartiledaren Jan Björklund är alltså redo att göra upp med regeringen på egen hand - utan att övriga borgerliga partier är med.

- Jag tycker att det vore bra om vi fick en bred uppgörelse, naturligtvis med hela alliansen och med regeringen, men om det inte går, så är det inget villkor för oss att det måste vara sex partier.

Jan Björklunds krav är dock att sänkt skatt på jobb ska ingå i en blocköverskridande skattereform. Det vill Magdalena Andersson inte kommentera.

– Jag kommer inte att stå och förhandla via media, utan jag kommer naturligtvis att lyssna närmare med Folkpartiet direkt om hur de tänker sig, och om det finns någon väg framåt.