Mediekrönika: Övervakning – hot eller nödvändighet för demokrati

2:58 min

Paris. Bagdad. Bamako. Under den senaste veckan har flera blodiga terrorattacker skördat hundratals människoliv. Samtidigt trappas jakten på terroristerna upp i Sverige och övriga Europa.

Mot den här bakgrunden frågar sig flera ledarskribenter hur vi ska bemöta hotet från terroristerna. Och i hur stor utsträckning kan myndigheterna bedriva övervakning utan att vi upplever det som intrång i våra privatliv.

Oberoende liberala Dagens nyheter skriver så här i sin osignerade ledare:

"Ett samhälle som befinner sig på helspänn är inte längre lika fritt och öppet. Det är något man måste komma ihåg när svenska och europeiska politiker nu famlar efter nya åtgärder i jakten på terrorister. Någon entydig motsättning mellan polisiära befogenheter och demokratiska friheter råder nämligen inte. (...) Så: "Varför skulle polisen inte ha rätt att bryta upp de elektroniska låsen? "

Ivar Arpi på oberoende moderata Svenska dagbladet är inne på samma spår. I dagens ledare refererar han till Pierre Trudeau som var Kanadas premiärmisister på 1970 och 80-talen.

Pierre Trudeau är bland annat känd för hårda tag mot separatiströrelsen FLQ som utförde en rad terrorattacker i Kanada. På frågan om det finns en avvägning mellan säkerhet och frihet ska han en gång ha svarat att det är viktigare att upprätthålla lag och ordning i här samhället än att oroa sig för knäsvaga personer som inte gillar hur en soldathjälm ser ut.

"Tyvärr finns ingen snabb lösning på terroristhotet som jihadistmiljön i Sverige utgör. Så om den dagen skulle komma hoppas jag att det finns någon som Pierre Trudeau i Sverige," skriver Ivar Arpi.

Susanna Baltscheffsky, chefredaktör för tidskriften Ny teknik skriver i sin ledare att de tekniska möjligheterna att övervaka misstänkta terrorister aldrig varit större.

Men, påpekar hon:

"För varje ny övervakningsmetod utmanas de som inte vill synas att ta fram motmedel, exempelvis kryptering av sin datatrafik. En katt och råtta-situation tar fart och den är allt annat än en lek."

"Terrordåden i Paris visar att varken övervakningsteknik eller annan underrättelse räckte för att avslöja förövarnas planer. Men det vi kan och måste göra är att fortsätta försvara vårt öppna samhälle, yttrandefrihet och demokrati," fortsätter hon.

Även Rikard Linde, på tankesmedjan Fores är skeptisk till att ökad övervakning kan stoppa terrorism. I dagens Ledare på socialdemokratiska Östra Småland skriver han så här:

"Vi lever i ett Sverige som klär sig i allt hårdare rustning medan vårt inre urholkas och vår kultur och identitet skadas och försvagas. Är detta en ostoppbar utveckling? Och är verkligen inskränkta friheter den bästa vägen att upprätthålla vår säkerhet?"

Som svar på sin egen fråga fortsätter han:

"Vi menar att det finns en väg som skyddar oss fysiskt utan att tvinga den som värnar sin integritet att röra sig mot de dunklaste hörnen för att komma undan myndigheternas granskning. Lösningen heter insyn och redogörelse."