Blivande HD-chefens kritik mot regeringens nya terrorlagar

1:44 min

Regeringens planer på att tidigarelägga nya lagar som ska förhindra terrorism hastas fram. Det säger Stefan Lindskog, Högsta domstolens blivande ordförande, som tycker det krävs mer tid och eftertanke för att göra lagstiftningen effektiv och rättsäker.

Stefan Lindskog är blivande ordförande för Högsta domstolen.

– Diskutera kan man naturligtvis göra och man behöver diskutera, men att vidta åtgärder riskerar att bli överdrifter och inte tillräckligt övertänkt, säger han och fortsätter: 

– Man ska komma ihåg att all lagstiftning som är ingripande för den enskilde kräver noggranna överväganden.

Efter att Säpo här om dagen höjde hotnivån i Sverige kommer regeringen att tidigarelägga sina förslag om att kriminalisera så kallade terror-resor. Redan i december ska förslaget läggas fram för riksdagen.

Det Stefan Lindskog på Högsta domstolen kritiserar i dag är att resan kriminaliseras på ett väldigt tidigt stadium - redan innan den rent fysiskt ens har påbörjats.

Personen behöver inte ens ha lämnat Sverige innan ett brott är begånget, så länge syftet är att begå terrorhandlingar.

– Om någon hemresande nu kommer så bevakar man ju det och försöker intervjua och ta reda på vad som händer.

Stefan Lindskog säger att om det blir kriminellt att resa kommer inte hemvändare att vilja prata. Samma gäller för anhöriga eftersom dessa då skulle kunna utsätta en släkting för risken att lagföras för terrorismresa, menar Lindskog.

– Så det har en del såna effekter. Det är inte omedelbart positivt att tidigarelägga kriminaliseringen.

Lyssna: Stefan Lindskog i Ekots lördagsintervju