Säpo hjälper frisläppte 22-åringen

0:59 min

Den man som tidigare var misstänkt för förberedelse till terrorbrott och som nu släppts på fri fot kommer få stöd från Säkerhetspolisen och andra myndigheter.

– Han har erbjudits stöd i samverkan med andra myndigheter och det har att göra med hans möjligheter att fortsätta sitt liv på ett tryggt och säkert sätt i Sverige, säger Fredrik Milder, pressekreterare vid Säkerhetspolisen.

Varför tar ni det här ansvaret för 22-åringen?

– Hans liv har påverkats av den här händelsen. Vi måste ta ett ansvar precis som andra myndigheter gör när människor rycks från sitt dagliga liv och sätts in i en sådant här situation.

Hur menar ni att han kan ha blivit utsatt utifrån de åtgärder ni vidtagit?

– Han har ofrivilligt blivit en offentlig person och det är något som Säkerhetspolisen har försökt undvika. Vi har behandlat den före detta misstänkte med just hög integritet, säger Fredrik Milder. 

– Det är någonting som vi alltid gör när en person är misstänkt, och då offentliggörs inte identiteten. Nu blev hans identitet offentliggjord utan hans medgivande, säger Fredrik Milder.