Sänkt restaurangmoms har lett till fler jobb

1:53 min

Den tidigare alliansregeringen sänkte restaurangmomsen. Sänkingen har resulterat i stort antal fler jobb, enligt Konjunkturinstitutets utredning.

Skatten sänktes år 2012 och effekterna har utretts av Konjunkturinstitutet, KI, där nationalekonomen Iida Häkkinen Skans har lett arbetet.

– Sedan restaurangmomsen sänktes bedöms cirka 6 000 fler personer vara sysselsatta inom branschen än vad som annars har varit fallet, säger Iida Häkkinen Skans. 

Men de 6 000 fler jobben är långt ifrån hela sanningen. Själva momssänkningen har, enligt KI, gett ett nettotillskott på 1 000 - 3 000 stadigvarande nya jobb.

De andra jobben hade uppstått ändå på något annat håll i ekonomin, men nu valde dessa personer att jobba på krogen och inte i någon annan bransch.

Regeringens ambition när skatten sänktes var att skapa 6 000 nya stadigvarande jobb inom krognäringen. Att det nu landar på en betydligt lägre siffra i branschen förvånar inte.

– Jag skulle säga att det är ganska förväntat. Det är osäkra skattningar och det går inte alltid att veta på förhand hur effekterna blir.

Skatten sänktes år 2012 från 25 till 12 procent, förutom alkohol. Effekten på priserna blev att de sjönk med 5 procent. Att priset för konsumenterna inte sjunker med hela skattesänkningen är inget ovanligt, enligt Iida Häkkinen Skans på KI.

– Nej, det är ganska vanligt att inte hela skattesänkningen, åtminstone direkt, går till konsumentpriserna.

Kostnaden för momssänkningen skulle enligt statsbudgeten för 2012 bli 5, 4 miljarder första året för att därefter sjunka. Det innebär att kostnaden för dessa jobb bara första året ligger mellan 1, 8 till drygt 5 miljoner, utifrån Konjunkturinstitutets utredning.

Men Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson hos Moderaterna, fastnar för totalsiffran på 6 000 nya jobb. Inte på kostnaden eller att siffran på nya stadigvarande jobb är max 3 000.

– En större andel av dem som är arbetslösa har antingen ingen erfarenhet alls från arbetsmarknaden eller liten erfarenhet eller allt lägre utbildningsnivå. Då har man inte råd att säga nej till några jobb, säger Niklas Wykman.

Han kan mycket väl tänka sig att förslag om sänkt krogmoms på nytt kan dyka upp hos Moderaterna i en valrörelse.

– Det kan den absolut göra som en viktig komponent, men vi prövar givetvis andra åtgärder också.