Flyktingsituationen i Sverige

Amnesty: Stoppa asylförslag

2:22 min

Svenska Amnesty begär nu att regeringen stoppar förslagen vad gäller skärpt flyktingpolitik.

Åtgärdspaketet är så långtgående att man nu också uppmanar vanliga människor att protestera till regering och riksdag, vilket är mycket ovanligt från Amnestys sida här i Sverige.

 – Det är extremt sällan som vi gör något liknande, och det har nog aldrig hänt att vi har gjort det i Sverige, så för oss illustrerar det ju hur allvarligt vi ser på den, säger Madeleine Seidlitz jurist på svenska sektionen av Amnesty

 Det är bland annat de tillfälliga uppehållstillstånd som Amnesty betecknar som helt kontraproduktiva, som upprör människorättsorganisationen.

Men också åtstramningen vad gäller familjeåterföreningen, och ”att införa åtgärder som innebär att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån vad som är tillåtet i EU-rätten skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor på flykt på väg till Sverige utan också för hela EU”, skriver Amnesty idag i en debattartikel i Aftonbladet.

 Det här kommer att leda till en dominoeffekt, och det kommer också förmodligen att leda till det som regeringen vill nämligen att EU skall kontrollera sina yttre gränser och att människor inte ska komma hit över huvud taget, säger Madeleine Seidlitz.

 Men det har ju kommit otroligt många flyktingar till Sverige i år, 150 000 asylsökande hittills, och svenska myndigheter har larmat om att de inte kan ta hand om fler. Är det inte rimligt att regeringen vidtar åtgärder för att minska flyktingströmmen?

 – Vi vet inte om det är rimligt att vidta åtgärder som sänder signaler och som också innebär att ett av de goda exemplen i EU försvinner. Vi ska inte underskatta betydelsen av det, också för länder där det kommer ännu många fler flyktingar som Turkiet och Libanon, där vi kräver att de ska hålla sina gränser öppna och de ska sköta sitt mottagande och det är länder som egentligen har en mycket mindre kapacitet än vad vi har, säger hon.

Om regeringen ändå går fram med förslagen kommer Amnesty att vädja till riksdagsledamöterna att de ska rösta mot lagförslagen. skriver organisationen på Aftonbladets debattsida idag, och uppmanar samtidigt vanliga människor att göra likadant, vilket alltså är ett mycket ovanligt grepp från organisationens sida mot svenska politiker.

Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson, riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli, som mötte Amnesty i en debatt i p1-morgon, anser att skärpningarna som regeringen genomför är nödvändiga.

 – De åtgärder som vi lägger är smärtsamma, och de syftar till att fler ska söka asyl i andra EU-länder. Det kan inte vara så att Sverige och Tyskland bär hela det europeiska mottagandet. Vi kommer att lägga oss på samma nivå som vi har sagt att vi i den gemensamma politiken ska ha. Och några av de här åtgärderna kommer som Amnesty pekar på att försvåra etableringen för vissa. Men därför är det viktigt att skicka signalen: sök asyl i andra länder. De som har kommit här innan vi presenterade kommer ju att gå på de gamla reglerna.