Ekots kommunenkät

Ljus bild av kommunernas ekonomi

2:29 min

De svenska kommunerna ser positivt på 2016. Det framgår av en enkät som Ekot gjort. Nästan nio av tio kommuner planerar att göra överskott nästa år. Nästan lika många räknar med att inte behöva höja kommunalskatten.

En av kommunerna är Haninge kommun, söder om Stockholm. De sänker skatten med tio öre nästa år och budgeterar samtidigt för större överskott än vanligt. 

– Kommunen har i sin budget haft som mål att vi ska ha överskott motsvarande ungefär två procent. För oss är det 80 miljoner kronor. För 2016 har vi lagt en budget där överskottet är lite större, ungefär 100 miljoner kronor, säger Jörn Karlsson, ekonomidirektör i Haninge kommun.

Ekot har frågat Sveriges samtliga 290 kommuner om deras syn på ekonomi och arbetsmarknad 2016. Enkäten genomfördes under en vecka i slutet av november. 254 kommuner, 87,5 procent, svarade på enkäten.

Bilden som träder fram är ljus. Nästan 90 procent av kommunerna som svarat planerar för överskott. Nästan 90 procent ser sig inte tvungna att höja kommunalskatten. Och bara drygt en av tio kommuner tror på ökad arbetslöshet.

I Haninge kommun ser 2016 ut att kunna bli ett bra år, även om det kommer krävas mycket arbete, säger ekonomidirektör Jörn Karlsson.

– Klarar vi det tror jag att vi kan se hyfsat positivt på framtiden. Men våra kostnader kommer att öka med anledning av förändringar i demografin. Så vi kommer att få jobba hårt även framöver.

Den positiva bilden av 2016 delas också av Sveriges Kommuner och Landsting. Förutom en allmänt stark ekonomi är en förklaring de extra drygt åtta miljarderna som staten lovat kommunerna för att klara av flyktingsituationen. De pengarna är ett viktigt tillskott, enligt SKL, vilket bekräftas av bland andra Haninge kommun.

Men glädjen är kortvarig, enligt SKL. För många kommuner väntar ökade kostnader och sämre ekonomi redan till 2017. 

– Sverige går ju bra. Sysselsättningen ökar och skatteunderlaget växer i en väldigt snabb takt under 2016. Sen, framgent, ser det mycket dystrare ut, säger Bettina Kashefi, chefekonom på SKL.

Från 2017 tror SKL att det inte längre kommer skapas lika många nya jobb. Då växer inte heller kommunernas intäkter i samma takt som nu. Något som däremot tros växa är kommunernas kostnader, dels på grund av flyktingmottagande, men ännu viktigare, på grund av en åldrande befolkning.

– Vi ser framför oss att det under vissa förutsättningar kan krävas ganska kraftiga skattehöjningar i kommuner och landsting, säger chefekonom Bettina Kashefi på Sveriges Kommuner och Landsting.