Intensiva samtal inför nytt utkast i Paris

2:17 min

I Paris fortsätter ministrarna klimatförhandlingarna. Senast i morgon ska det ha lett till ett nytt förslag från ordförandelandet Frankrike.

En av de knivigaste frågorna handlar om anpassning och om hantering av permanenta skador och förluster som orsakas av klimatförändringar.

Azeb Kurmai från Etiopien beskriver hur hennes landsmän är oförberedda för torka:
– Klimatförändringar plågar småbrukare och boskapsskötare i Etiopien. Nu tvingas de flytta. De hade haft nytta av hjälp till att anpassa sig, men nu är det för sent, säger Azeb Kurmai.

Torkan är den värsta på 30 år i Etiopien säger hon.

Anpassning är en av de frågor som behandlas i den arbetsgrupp som leds av Klimat- och miljöminister Åsa Romson tillsammans med hennes kollega från  Bolivia.

Ordförandelandet Frankrike har tillsatt flera arbetsgrupper som jobbar med andra delfrågor. Det handlar också om finansiering, och om vad man ska sikta på för mål för att begränsa jordens uppvärmning.

Allt fler länder, däribland också Indien stödjer nu målet om 1,5 grad, vilket kräver ökade ambitioner. En fråga med mycket förtroende är hur ofta och på vad sätt målen ska följas upp.

Indien, Kina, Brasilien och Sydafrika underströk vid en pressträff i dag att  ekonomiskt stöd till utsatta länder ska vara frivilligt från tillväxtländer medan industriländer har ett större ansvar.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson som följer mötet på  plats tror också att klimatfinansiering blir en svår nöt att knäcka. 

– Får man inte fram texter som visar at man ökar flödet av pengar in i Gröna fonden, att man tar ökat ansvar efter 2020 så tror jag att det blir jättesvårt för då kommer många andra frågor att låsas av den frågan. Så det är nyckeln för att få andra frågor att lösas, säger Svante Axelsson och fortsätter:

– Man märker också att många förhandlare inte vill lösa en fråga i taget, utan man vill lösa allt sista natten. Man vill ha ett pussel "Om du gör det så gör jag detta, så släpper vi det..." Så det är en byteshandel som uppstår sista natten.

På onsdag sänder P1-morgon direkt från klimatmötet i Paris