KD-politiker KU-anmäler regeringen

1:29 min

Riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD) har anmält regeringen till Konstitutionsutskottet för hanteringen av det omdebatterade lagförslaget om att i krislägen kunna stänga Öresundsbron. Emma Henriksson vill se en granskning av om det snabbarbetade förslaget förberetts ordentligt.

– Det finns lägen, och det här kan vara ett sånt läge, då det är viktigt att lagstiftningen kan ske snabbare än normalt. Men då är det extra viktigt att det sker noggrant, att vi bereder frågorna så att vi har ett ordentligt underlag när vi ska fatta beslut, säger Emma Henriksson (KD).

I anmälan som lämnades till Konstitutionsutskottet i går eftermiddag skriver riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD) att hon vill se en granskning av huruvida infrastrukturministern Anna Johansson uppfyllt kravet på beredning i hanteringen av lagförslaget "Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet", som bland annat öppnade för möjligheten att stänga Öresundsbron.

Emma Henriksson pekar bland annat på hur lite tid de tillfrågade remissinstanserna fått på sig att komma med synpunkter, samt att det gått att hitta någon sammanställning av synpunkter som lämnats muntligt av olika myndigheter.

Hon vill också se en granskning av huruvida regeringen levt upp till kravet på tillhandahållande av offentlig handling då hon säger att hon själv begärt ut underlaget till lagrådsremissen.

– Regeringskansliet har två arbetsdagar senare fortfarande inte fått det underlag som jag förväntas kunna stifta lag kring, säger Emma Henriksson.