Förslag till klimatavtal försenat

1:52 min

På klimattoppmötet i Paris har man i natt kommit ett steg närmare ett färdigt avtal. Det nya utkastet innehåller starkare skrivningar om att de rika länderna måste hjälpa fattigare länder att betala för den klimatanpassning som behövs framöver. Samtidigt har de långsiktiga målen för utsläppsminskningar blivit luddigare.

Men "starkare ambitioner över tid" är ingen självklar tolkning. I förslaget sägs det att världen ska ha slutat släppa ut växthusgaser i atmosfären senast under andra halvan av det här århundradet och om tvågradersmålet ska kunna nås krävs det snabbare minskningar än så.

En lång rad länder har här i Paris dessutom sagt att tvågradersmålet inte räcker, att man i stället borde sikta på en och en halv grad. Och i det nya förslaget tas ett steg i den riktningen, säger Åsa Romson. Nu sägs det att målet ska vara rejält under två grader, med sikte på en och en halv grad.

De länder som har krävt kontrollstationer och åtgärder innan avtalet träder i kraft år 2020 har också fått starkare skrivningar i det nya utkastet. Tidigare talades det om en första kontrollstation 2023 eller 2024. Nu sägs det att en utvärdering ska göras 2019.

Det kan tyckas som att det är väldigt många detaljer i det 27 sidor långa förslag som nu ligger på bordet. Men tanken är att det ska bli det första bindande klimatavtalet i historien som alla 195 länder kan acceptera och då är varje formulering viktig. Därför blev det ännu en nattmangling i Paris.

Tidpunkten för när ett nytt klimatavtal ska antas i Paris har skjutits upp till lördagen, rapporterar AFP.