Stern: Förslaget till utsläppsmål i senaste utkastet är bra

1:52 min

Författaren bakom uppmärksammade Sternrapporten är positiv till det senaste utkastet i Paris. Miljöorganisationer ser däremot neutralitetsförslaget om det långsiktiga utsläppsmålet som en risk. 

Samtidigt uppger Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius att utkastet till klimatavtal kommer att läggas fram klockan nio i morgon, enligt Reuters. 

FN:s klimatkonferens i Paris kan dra över tiden åtminstone till i morgon, meddelade ordförandelandet Frankrike i dag.

Målet är nu att ett nytt avtalsutkast ska vara klart klockan 09.00 på lördag, så att de 195 länderna ska kunna anta klimatavtalet vid lunchtid, skriver TT. 

I det nya utkast som kom sent i går kväll har det bland annat försvunnit skrivningar om utsläppsminskningarnas storlek, till fördel för en skrivning om att balansera utsläppen.

I tidigare utkast fanns förslag på procentsatser för utsläppsminskningar av växthusgaser. De har nu ersatts med skrivningar om växthusgasneutralitet.

Det kan betyda minskade utsläpp, men det kan också innebära att utsläpp balanseras mot till exempel koldioxidlagring, eller genom att låta större arealer skog ta upp de växthusgaser som släpps ut.

Lord Nicholas Stern, tidigare chefsekonom vid Världsbanken, nu vid London School of Economics, tycker förslaget är bra.

– Växthusgasneutralitet innebär att växthusgasnettot blir noll i slutet av seklet, det är bra, säger Nicholas Stern.

Men andra i Paris, däribland miljöorganisationer, ser neutralitetsförslaget som en risk, att det ursäktar mindre ambitioner för att minska utsläppen eller rentav ökade utsläpp.

En annan stor tvistefråga här gäller hur ambitionerna för ländernas klimatåtgärder ska höjas efterhand. Nu föreslås en kontrollstation år 2019, tidigare än i de förra förslaget.

Det har efterlysts av många eftersom inte ländernas utlovade klimatåtgärder räcker till för målet att begränsa jordens uppvärmning till två grader.

Det är nio år sedan Lord Stern publicerade Sternrapporten som satte fokus på klimatförändringars påverkan på ekonomin om inte insatser görs.

Nu är han i Paris och ser fram mot ett klimatavtal. Och han tycker det ser lovande ut, men än är vi inte där.

– Ser man bakåt några år, när världen beslöt att försöka få ett avtal här i Paris, så tror jag det här utkastet förkroppsligar ett bra utfall, ett som vi hoppades på utan att vara säkra. Så här långt är det lovande. Men låt mig understryka, det är fredag i dag, överenskommelsen blir troligen klart lördag eftermiddag eller söndag morgon. Det återstår 24, 36 eller 48 timmar. Vi är inte där ännu.