Rockström: Risk för att mål suddas ut

1:27 min

I det senaste utkastet till klimatavtal saknas de procentsiffror på utsläppsminskningar som fanns i tidigare versioner, något som väcker kritik.

I Paris nöter klimatförhandlarna med de svåraste återstående frågorna till ett klimatavtal. Tidigast i morgon kan det bli klart. Allt beror på hur mötet ser på det dokument som ordförandelandet Frankrike preliminärt ska presentera vid nio i morgon bitti, en tid som kan ändras.

Det finns inslag i det senaste utkastet som ökar risken att missa klimatmålen, säger professor Johan Rockström.

– Väljer man att ligga så långt som möjligt under två grader Celsius, då måste man se att det kräver oerhört ambitiösa målsättningar när det gäller utsläppsminskningar under de kommande årtiondena.

– Det kräver exempelvis att man har kvar målsättningen om 70 - 95 procents utsläppsminskningar till 2050 för att det ska finnas någon trovärdighet i att sätta ett sådant mål. Och nu saknas det, säger Johan Rockström.

I förslaget finns inte angivet hur mycket utsläppen ska minskas. Det står istället att man ska sträva efter växthusgasneutralie; alltså att tillförsel av växthusgaser ska balanseras med att koldioxid på olika sätt tas ut ur atmosfären.

– Det kan vara bra, men också trassligt, säger Johan Rockström.

– Det innebär till exempel att Saudiarabien kan fortsätta sälja och ta upp olja och ha kolinlagring som sin teknologi. Och Brasilien kan säga att vi har noll utsläpp av växthusgaser i och med att våra skogar tar upp så mycket koldioxid.

Rockström framträdde vid ett seminarium där forskare analyserade hur förslaget till klimatavtal möter de vetenskapliga kraven.

– Så det här är lite av en utmaning att försöka vara i linje med vetenskapen rakt igenom i hela dokumentet. Det finns alltid en risk att det suddas ut i sin tydlighet, säger Johan Rockström.