Nabarro om FN:s hållbarhetsmål: De är obligatoriska

2:15 min

Inom FN har arbetet på att förverkliga Agenda 2030 just inletts. Samordnaren David Nabarro har nyligen besökt Stockholm och ger sin syn på hur målen ska nås.

– Agenda 2030 är inget man kan välja att säga ja eller nej till - den är obligatorisk, det är nyckeln till mänsklighetens och planetens fortbestånd, menar David Nabarro.

De 17 hållbarhetsmålen som fastslagits av FNs generalförsamling omfattar både sociala och ekonomiska frågor och miljöområdet. Till exempel att utrota fattigdomen, bekämpa ojämlikhet och möta klimathotet, allt till 2030. Att samordna det arbetet, säger Nabarro, är det tuffaste jobb han haft, och då har han ändå till helt nyligen varit samordnare i kampen mot Ebola.

– Agenda 2030 är som en lång rad ebolasituationer som äger rum samtidigt och som måste handskas med parallellt, säger Nabarro.

Huvudansvaret för att förverkliga Agenda 2030 ligger på de enskilda medlemsländerna i FN men absolut inte bara på regeringarna utan på hela civilsamhället, säger Nabarro; FNs roll beskriver han som att vara en dirigent. Av de 17 utvecklingsmålen vill Nabarro inte utpeka något som viktigare än andra, det typiska för Agenda 2030, delvis till skillnad från de tidigare milleniemålen, är att allting hänger ihop och att resultaten bara kan ses i sitt sammanhang...

Agenda 2030 har ändå kritiserats för att vara lite för defensiv, till exempel borde hungern i världen kunna vara utrotad många år före 2030, har det sagts; David Nabarro håller med, men tillägger att man inte får skynda på med ett visst mål så att det därigenom försvårar genomförandet av andra mål.