Kritik mot slopande av ersättning till asylsökande

2:21 min

Från och med den första juni ska ersättningen för mat, kläder och logi dras in för asylsökande som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd - men inte lämnat landet.

Förslaget får nu kritik bland annat för att vara för dåligt genomtänkt.

– Man påstår ju att genom de här förslagen så kommer människor att lämna landet frivilligt i ökad utsträckning i förhållande till vad som gäller i dag.

– Det tror inte vi, vi tror att det är en stor risk för att personer i stället kommer att gå under jorden. Den omständigheten att man drar in ersättningen är i sig inte tillräcklig för att man ska vara övertygad om att personer lämnar, säger Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Omkring 10 000 personer med avvisningsbeslut är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Ungefär hälften av dem är vuxna utan barn och det är den gruppen som regeringen och alliansen nu siktar in sig på.

De ska alltså inte längre ha rätt till dagersättning, ett bidrag för mat, kläder och medicin. Det ska inte heller ha rätt att bo kvar på anläggningsboendet.

Platserna behövs till asylsökande, enligt regeringen och alliansen.

Många remissinstanser, däribland Migrationsverket, välkomnar förslaget att personer med lagakraftvunna beslut om att lämna landet också ska göra det.

Men en rad myndigheter och organisationer har invändningar mot regeringens upplägg.   

Örebro universitet anser att regeringen bör titta på andra länders erfarenheter, och hänvisar till Norge som under en period införde liknande begränsningar.

Det ledde till social misär och att sjukvårdskostnaderna eskalerade enligt en utvärdering.

I stället för att frivilligt lämna landet fokuserade personer - som inte längre fick boende och mat - primärt på överlevnad för dagen istället för att förbereda för återresa.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att bristerna i regeringens underlag är så stora att förslaget inte bör genomföras. Enhetschef är Martin Mörk.

– Vi menar att regeringen inte har analyserat huruvida det här faktiskt kommer att leda till att folk ger sig av, för det första, och för det andra är det osäkert vad som då kommer att hända med de här personerna.

– Om det verkligen är så att de inte kommer att få någon form av stöd, till exempel av socialtjänsten. Det finns ingen analys i den delen, säger Martin Mörk, enhetschef hos DO.

Enligt regeringen kommer förslaget, om indragen kost och logi för dem med lagakraftvunna av- och utvisningsbeslut, att leda till att staten sparar pengar och inte heller betyda ökade kostnader för kommuner och landsting.

Men den bedömningen delar inte tunga remissinstanser.

Till exempel Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som säger ja till förslaget gör samtidigt bedömningen att det kan betyda ökade kostnader för kommunernas socialtjänst om fler personer vänder sig dit när de inte längre får någon dagersättning.

Leif Klingensjö är sektionschef på SKL.

– Ja, det finns ju en socialtjänstlag, och kommunerna har ett ansvar för alla som vistas i kommunerna. Och den här gruppen kanske inte lämnar Sverige, utan då kan det bli ett nödbistånd, helt enkelt till de här personerna och då blir det kostnader för kommunerna, säger Leif Klingensjö, SKL.