Sverige klättrar i patentligan

1:42 min

Sverige klättrar i den europeiska patentligan och ligger nu på tredje plats sett till antalet beviljade patent per capita.

Samtidigt är antalet sökta patent relativt konstant. Det säger Susanne Ås Sivborg som är Patent- och registreringsverkets generaldirektör.

–  Men vi ligger högt. Vi har många innovativa företag och vi har många kreativa människor.

Antalet beviljade europeiska patent till svenska företag ökade nästan 14 procent i fjol jämfört med året innan. Med 2015 års drygt 1900 sådana svenska patent har Sverige, räknat per capita, klättrat till en bronsplats, efter Schweiz och Nederländerna, men numera före Finland.

Bland svenska företagen är Ericsson helt dominerande med långt över hälften av alla fjolårets svenska patent, beviljade av EPO.

– Ericsson är ett väldigt bra exempel på ett företag som förstår hur man kan jobba med sina immateriella tillgångar, och använda immaterialrätten som ett verktyg. Många andra företag har mycket att lära av Ericsson i det här fallet.

– Det handlar om en kultur?

–Ja, och om en affärsstrategi där man bestämt att det är på det här sättet man vill jobba. Och andra företag kanske inte har samma förutsättningar som Ericsson har haft, men det finns en del som man kan lära utifrån det sätt som Ericsson arbetar, säger Susanne Ås Sivborg

För att ytterligare sprida kunskapen om immaterielrätt och om immateriella tillgångar är en nyhet att regeringen vill satsa 20 miljoner kronor årligen under fyra år där just patent och registreringsverket väntas få en stor del säger dess generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

–För innovationssystemet är det mycket pengar. Vi lägger ut ungefär 4-5 miljoner kronor på det här arbetet idag, och det är klart då är 20 miljoner årligen väldigt mycket pengar.