Kritik mot FMV:s kostnad för vapenköp

1:29 min

Av de ungefär 16 miljarder kronor som försvaret satsar på köp och underhåll av vapen och utrustning varje år så går i praktiken en fjärdedel till att finansiera Försvarets materielverks verksamhet. 

– Det är ju otroliga summor. Att få beskedet att en fjärdedel stannar i overheadkostnader i organisationen som ska köpa in materielen, FMV, det är inte rimligt, säger Mikael Oscarsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Försvarets materielverk, FMV, köper och underhåller utrustning och vapen åt Försvarsmakten. FMV finansieras genom avgifter, främst från Försvarsmakten. Enligt en rapport från Statskontoret, som FMV fått faktagranska, så kostar FMV:s arbete med köp och underhåll ungefär fyra miljarder per år.

Halva summan, två miljarder, är kostnader för konsulter som FMV köper in. Enligt Statskontoret så har FMV i praktiken i monopol på vapenköpen och därmed riskerar kostnaderna att springa iväg.

Försvarsutskottets ordförande, Liberalernas Allan Widman, tycker att det är oacceptabelt att bara tre fjärdedelar av riksdagens anslag verkligen går till vapenköp och resten till FMV.

– Ja, de är ju monopolleverantör och det gör det möjligt för dem att att ta sig friheter. Den kostnadsmassa som vi nu ser i FMV antyder att man just har tagit sig friheter, säger Allan Widman.

Även Ekonomistyrningsverket har granskat FMV och föreslår att myndigheten ska finansieras genom anslag från budgeten i stället för avgifter - allt för att få bättre kontroll på ekonomin - eller alternativt slås ihop med Försvarsmakten.

Regeringen har tillsatt en utredning som nu nu ser över hur köp och underhåll av vapen ska göras i fortsättningen.