Ekots direktrapport från Säpos presskonferens

Per Wikström: Hej. Jag heter Per Wikström och kommer att rapportera Live från Säklerhetspolisens presskonferens.

09:21, 17 March 2016

Per Wikström: Säpo ska presentera sin årsrapport. Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg presenterar.

09:32, 17 March 2016

Per Wikström: Samarbetet med polismyndigheterna

09:33, 17 March 2016

Per Wikström:


Samarbetet med polismynedigheten har varit en framgång. Samarbetet med FRA och militära underrättelseorganisationen Must har också varit framgångsrikt,

09:34, 17 March 2016

Per Wikström:
Konflikten i Mellanöstern påverkar oss. 44 svenskar har dödats i kriget.

09:35, 17 March 2016

Per Wikström:
Det hårdnande debattklimatet ökar trycket på skyddet för våra politiker.

09:35, 17 March 2016

Per Wikström:
Vi undersöker om det finns säkerhetsrisker bland flyktingar. Men det är Ruysslands agerande som är mest oroande.

09:36, 17 March 2016

Per Wikström:
Vi måste samverka över nationsgränserna för att motverka terrorism och spridandet av massförstörelsevapen,

09:37, 17 March 2016

Per Wikström: Här pratar säpochefen om vad som står i rårsboken,

09:38, 17 March 2016

Per Wikström:
Larry Nyros, chefsanalytiker kontraterrorism

09:38, 17 March 2016

Per Wikström: Vi driver underrättelsearbete för att hindra terroristattentat. Kontraterrorism är främst en internationell fråga. Men svenska medborgare drivs av konflikten i Syrien.

09:39, 17 March 2016

Per Wikström:
IS har spridit sig till flera olika regioner och utfört en mängd attentat. Hotbilden består, attentat kommer att ske i vårt närområde eller inom våra gränser.

09:41, 17 March 2016

Per Wikström: IS är ingen stat. Fenomenet med kvinnor och barn som reser till deras område oroar oss. Barnen får inte bara utstå krig utan också hjärntvätt. Det kan bli en ny generation terrorister.

09:42, 17 March 2016

Per Wikström: Det finns nu en ny generation IS-aktivister som är duktiga på sociala medier. 135 har återvänt till Sverige. Vissa är fortfarande övertygade, andra har ändrat sig.

09:44, 17 March 2016

Per Wikström:
Tekniskt fel på överföringen. Återkommer så snart linjen är uppe igen.

09:44, 17 March 2016

Per Wikström: Larry Nyros:

09:45, 17 March 2016

Per Wikström:
Vi har en daghlig kontakt med parters inom och utom landet. Samarbetet med polisen har förbättrats. Vi är bättre rustade att förhindra terrorbrott.

09:46, 17 March 2016

Per Wikström: 2015 var ett framgångsrikt år. Vårt arbete har gjort att förundersökningar har påbörjats.

09:47, 17 March 2016

Per Wikström:
Alex Hagström:

09:47, 17 March 2016

Per Wikström: Hon ska prata om inhemska extremister.

09:48, 17 March 2016

Per Wikström: Dom vill påverka beslutsfattare. Den nuvarande flytingsituationen gör att hot kan öka.

09:49, 17 March 2016

Per Wikström: I den autonoma miljön handlar det om Sverigedemokraterna som ses som fiender och som de agerar mot.

09:49, 17 March 2016

Per Wikström: Ahn-Za Haghström:

09:50, 17 March 2016

Per Wikström:
Det rådande flyktingläget är en central fråga för vit makt-miljön. Vi såg väldigt få brott förra året. Retoriken på internet blev vä'rre. Men det var mest aktiviteter som flygbladsutdelning.

09:52, 17 March 2016

Per Wikström:
Vi såg nya konstellationer under förra året som arbetar med flyktingmotstånd. En sådan är de medborgargarden vi sett.

09:52, 17 March 2016

Per Wikström:
Vi ser viss koppling till vit makt-miljön men det är många från andra håll.

09:53, 17 March 2016

Per Wikström: Dom bränder mot planerade eller redan fungerande asylboenden saknar kopplingar till de aktörer som vi bevakar. Det verkar som det är lokalbefolkningen som agerar. Men identifierade gärningsmän är få.

09:55, 17 March 2016

Per Wikström: Bland politiska aktörer finns det en diskussion om att bränderna inte ska riktigas mot boenden utan mot ansvariga politiker.

09:56, 17 March 2016

Per Wikström:
Linda Törnell, personskydd:

09:57, 17 March 2016

Per Wikström: Vi har genomför flera askyddsaktioner. Vi har undersökt lokaler och har samtal med partierna om säkerhetsläget.

09:58, 17 March 2016

Per Wikström: Vi måste planera för hot som vi inte känner till. Händelserna i Paris har höjt kraven på vårt arbete. En ökad exponering i media höjer kraven på oss.

09:59, 17 March 2016

Per Wikström: En ständig utmaning är att följa sociala medier och den retorik som finns där. Olaga hot, ofredanden och trakasserier är sådan som vi måste hantera.

10:00, 17 March 2016

Per Wikström:
Personskydd är mer än livvakter. Vi har analytiker som följer våra skyddspersoners program.

10:00, 17 March 2016

Per Wikström:
Vi arbetar tillsammans med andra avdelningar inom Säkerhetspolisen. Det handlar om planering, samverkan och kommunikation.

10:01, 17 March 2016

Per Wikström: Malin Fylkner, säkerhetsskydd:

10:02, 17 March 2016

Per Wikström: Sedan 2011 har 107 000m syrier sökt asyl i Sverige. Bland dom finnas personer som kan utgöra ett potentiellt hot. Vårt jobb är att reducera den risken.

10:05, 17 March 2016

Per Wikström:
Dety handlar alltså inte om brott, utan framtida risker. Vi bedömer säkerhetshot. Huvuddelen som vi utreder har kopplingar till terrorism.

10:06, 17 March 2016

Per Wikström: Ett ökat samarbete med Migrationsverket har bidragit att fler ärenden har börjat utredas.

10:08, 17 March 2016

Per Wikström: Det stora antalet ärenden är en utmaning. Hur identifierar vi potentiella hot på ett rättssäkert sätt är också en utmaning.

10:09, 17 March 2016

Per Wikström: En av våra uppgifter är att förbygga att hemliga uppgifter röjs och hindra att personer som inte är pålitliga arbetar med känsliga uppgifter.

10:10, 17 March 2016

Per Wikström:
Vi är tillsynsmyndighet och besöker arbetsplatser för att undanröja hot. Vi jobbar också med rådgivning, det kan handla om hur man skapar bra lokaler.

10:12, 17 March 2016

Per Wikström: Vi har samtal med människor som kan bli attraktiva mål för spionage. Outsourcing är ett återkommande tema i våra rapporter. Skyddsvärda verksamheter outsourcas utan att man gör en säkerhetsanalys. Här finns det stora brister.

10:13, 17 March 2016

Per Wikström: Vilhelm Unge, kontraspionaget:

10:14, 17 March 2016

Per Wikström:
Det finns hot mot det vi ska skydda. Vi ser en brist i hotuppfattningen.

10:15, 17 March 2016

Per Wikström: Vi har inte sett någon förändring i hotbilden. Det antal stater som spionerar mot Sverige är konstant. De kan finnas på ambassader, flygbolag eller jobba som journalister.

10:17, 17 March 2016

Per Wikström:
Men vi ser också ökande hot i form av IT-intrång, signalspaning och det handlar om Ryssland, Iran och Kina.

10:17, 17 March 2016

Per Wikström:
Det är hotet från Ryssland som är det allvarligast. Iran och Pakistan har varit hot och vi har pratat med företag och utbildningar som kan vara viktiga för att tillverka kärnvapen.

10:19, 17 March 2016

Per Wikström: När det gäller pakistanska eller iranska studenter eller gästforskare kan det vara anledning att vara försiktig. Det kan handla om anskaffningsförsök.

10:20, 17 March 2016

Per Wikström:
När det gäller elektroniska angrepp är det besvärligt området. Det kan handla om intrång i datasystem, avlyssning, värvning av IT-personal eller stöld av datorer. Vi ser exempel på alllt detta.

10:21, 17 March 2016

Per Wikström: 100-tals mål är angripna i Sverige och har skadlig kod. Till problemen hör också outsourcing och otillräcklig kunskap.

10:22, 17 March 2016

Per Wikström:
Det kan handla av stöld av information. Men det finns också försörande angrepp. Dom stater som vi bevakar har stora resurser och är uthållinga.

10:23, 17 March 2016

Per Wikström: Det är Ryssland och Kina som är de stora aktörerna. Sedan 2014 har hotet från Ryssland breddats. Det handlar om rysk icke-linjär krigföring. Det kan handla allt från nät-troll, desinformation som svartmålar politiker och myndigheter. Vi ser förfalskade brev som cirkukerar på nätet, men också kartlägging av militär och civil infrastruktur.

10:25, 17 March 2016

Per Wikström:
Det är väldigt välkoordinerat från rysk sida.. Den sammantagna bilden är väldigt oroande. Ryssland utgör det största hotet mot freden i Europa.

10:27, 17 March 2016

Per Wikström: Anders Thornberg öppnar för frågor från journalisterna.

10:29, 17 March 2016

Per Wikström: Hur många ryska agenter har lämnat landet?

10:30, 17 March 2016

Per Wikström:
Det handlar om en person vid ryska ambassan

10:30, 17 March 2016

Per Wikström:
Hur kartläggs sverige av Ryssland?

10:30, 17 March 2016

Per Wikström:
Om man köper kartor kan det handla om krigsplanering. Men vi vill inte säga vad vi i övrigt ser.

10:31, 17 March 2016

Per Wikström:
Radikaliseringen, hur ser den ut?

10:31, 17 March 2016

Per Wikström:
Den har flyttat in på internet och vi har sett tre propagandaströmmar från IS. En handlar om att locka ungdomar med belöningar. En ström handlar om att berätta hur bra det fungerar i IS-kontrollerat område, Den tredje handlar om terror för att inge skräck.

10:32, 17 March 2016

Per Wikström:
Radikaliseringen ser likadan ut om det handlar om politiska aktivister. Man agerar för att visa att man delatar i ett större sammanhang

10:33, 17 March 2016

Per Wikström: Med detta avslutar jag denna liverapportering från Säkerhetspolisens presskonferens.

10:35, 17 March 2016

Per Wikström:
Tack för att du följt Ekots rapportering.

10:36, 17 March 2016

Per Wikström:
Per Wikström

10:36, 17 March 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".