Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier, och Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier
1 av 2
Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier (t.v.), och Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier (t.h.) Foto: Maja Suslin/TT
Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier
2 av 2
Sveriges Byggindustrier svarar med lockout Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON / TT

Sveriges Byggindustrier svarar med lockout

2:38 min
  • Arbetsgivarna i den pågående byggkonflikten varslar om en omfattande lockout på företag som berörs direkt och indirekt av Byggnads strejk.
  • Enligt medlingsinstitutet har man fått in en formell ansökan om lockout.
  • Lockouten kommer att beröra upp till 12 000 anställda.
  • Den träder i kraft den 22 april om inte parterna kommer överens.

Sophia Weston: Arbetsgivarsidan meddelar att de varslar om en omfattande lockout på de arbetsplatser som berörs av strejken.

16:01, 12 April 2016

Sophia Weston: Vd Ola Månsson och vice vd Mats Åkerlind från Sveriges Byggindustrier talar på presskonferensen.

16:03, 12 April 2016

Sophia Weston: Ola Månsson berättar hur de senaste dagarna har sett ut med medlingen mellan parterna, utifrån arbetsgivarnas sida.

16:04, 12 April 2016

Sophia Weston:
Han säger att det var självklart för Sveriges Byggindustrier att tacka ja till medlarnas bud, men att Byggnads sa nej.

16:05, 12 April 2016

Sophia Weston:
525 arbetsplatser, 9700 byggnadsarbetare påverkas i dag av denna strejk, säger Ola Månsson.

16:05, 12 April 2016

Sophia Weston:

Nu gör arbetsgivarsidan en lockout för att skydda sina medlemsföretag.

16:06, 12 April 2016

Sophia Weston: Vice vd Mats Åkerlind säger att de gör en spegel-lockout i konflikten

16:07, 12 April 2016

Sophia Weston: De lägger också en 9700 arbetstagare på 525 arbetsplatser som är direkt och indirekt berörda på arbetsplatserna. Lockouten innebär att medlemmar i Byggnads men som arbetar för andra underleverantörer berörs av lockouten, säger Mats Åkerlind.

16:08, 12 April 2016

Sophia Weston:
"Vi ser det här som en ren skyddsåtgärd" säger Mats Åkerlind

16:08, 12 April 2016

Sophia Weston: Icke fackligt organiserade, och de som tillhör andra fackförbund, berörs inte av lockouten

16:09, 12 April 2016

Sophia Weston: Det kan vara så många som 12 000 som berörs, direkt och indirekt, av strejken, säger Mats Åkerlind, vice vd Sveriges Byggindustrier.

16:10, 12 April 2016

Sophia Weston:
"Vi hoppas verkligen att Byggnads tar sitt ansvar och avbryter strejken", säger vd Ola Månsson.

16:10, 12 April 2016

Sophia Weston: Våra medlemsföretag är 3200, några stora rikstäckande, men andra små företag, vill bestämma själva om de betalar ackord eller inte

16:13, 12 April 2016

Sophia Weston: "Lockouten är för att skydda vår verksamhet och skydda våra medlemmar", säger vd Ola Månsson.

16:14, 12 April 2016

Sophia Weston: Mats Åkerlind: Vi lägger en försvarslockout. Dels en spegel-lockout som är en direkt kopia av det strejkvarsel som ligger. På det sättet skaffar sig arbetsgivarsidan lite mer kontroll över situationen, dispensgivande och liknande.

16:16, 12 April 2016

Sophia Weston: Åkerlind: Lockouten har ingen annan verkan än den ursprungliga strejken, mer än att organisationen blir mer inblandad i hur strejken hanteras.

16:20, 12 April 2016

Sophia Weston: "Sen lägger vi också en konsekvenslockout. Byggnads har tagit ut 2650 byggnadsarbetare i strejk. Samtidigt vet vi och har berättat för omvärlden att det är minst 9700 arbetstagare på 525 arbetsplatser som är direkt och indirekt berörda av strejken"

16:22, 12 April 2016

Sophia Weston: Vice vd Mats Åkerlind: Vi gör nu en lockout som innebär att de som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, jobbar på byggavtalets område och dessutom är medlemmar i Byggnads, på samma arbetsplatser som Byggnads har tagit ut i strejk men som jobbar åt andra underentreprenörer till oss, också tas ut i den här konflikten.

16:26, 12 April 2016

Sophia Weston: Arbetsgivarsidan lockoutar alltså den arbetskraften

16:26, 12 April 2016

Sophia Weston: Oorganiserade och medlemmar i andra fackförbund lockoutas inte, utan de ska erbjudas arbete i den mån det går, på de aktuella arbetsplatserna, säger Mats Åkerlind.

16:27, 12 April 2016

Sophia Weston: "Det är en åtgärd som skyddar våra medlemsföretag i den här extremt svåra situationen. I och med att vi gör den här åtgärden så berättigar det också till konfliktersättning."

16:29, 12 April 2016

Sophia Weston: "Lockouten berör ungefär 9700, kanske så många som 12 000 medarbetare. Det är väldigt svårt att bedöma eftersom de här arbetsplatserna är uppräknade - men det finns också ett antal leverantörer till oss, alltså kranfirmor... Det förstår kanske var och en att om man har en kran på en arbetsplats där den ordnar med all materialförflyttning, då påverkas kanske 50 gånger fler. Det finns 50 andra personer som behöver ha den här lyfthjälpen. Därför är det ganska svårt att bedöma exakt hur det här slår, men vi har i alla fall gjort en noggrann beräkning på 9700 och med de här leverantörerna som är uttagna, som vi också nu konsekvenslockoutar, så är det kanske uppåt 12 000."

16:37, 12 April 2016

Sophia Weston: Reporterfråga: Vad gör ni om Byggnads tar ut ännu fler i strejk som en motåtgärd?

16:38, 12 April 2016

Sophia Weston: Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson: Vi hoppas i det här fallet att den strejk som har blivit - vi har sagt det tidigare - den känns oansvarig. När man lade ett varsel, då lade man ett varsel på grund av förhandlingar som var då. Det skälet som varslet lades för, det finns inte längre i och med att vi gick in i medling.

16:40, 12 April 2016

Sophia Weston: Ola Månsson: Vi förutsätter snarare att Byggnads tar sitt ansvar och avbryter den här strejken.

16:41, 12 April 2016

Sophia Weston: Mats Åkerlind: Det är viktigt att känna till att Byggnads strejkade och talade om att vi försökte påverka ackordsystemet. Men det sista förslaget från medlarna är att alla regler är oförändrade, kollektivavtalet ligger fast, och att vi enbart diskuterar nivån. Nu har medlarna lagt nivån på samma nivå som Svenskt Näringsliv och LO har gjort, och det är 2,2 procent på tolv månader. Vi har erbjudit det precis på samma sätt som industrin har gjort.

17:01, 12 April 2016

Sophia Weston: "När man nu strejkar så strejkar man ju av ett annat skäl än vare sig ackordet eller någonting annat, utan det är troligtvis så att man strejkar för att få en högre nivå än vad som har satts inom industrin".

17:05, 12 April 2016

Lidköpingsbo: Vad får det för konsekvenser med en lockout? Facket tar till med strejk vilket hindrar anställda från att jobba och arbetsgivarna tar till lockout vilket jag tolkar som om det också hindrar anställda från att jobba. Men hur är det positivt för arbetsgivarna?

Sophia Weston: Hej Lidköpingsbo! Det är positivt för arbetsgivarna bland annat på detta sätt: I en konflikt som denna betalar facket ut konfliktersättning till de personer som tagits ut i strejk, eftersom de inte får någon lön när de inte arbetar. När arbetsgivarna nu lockoutar, låser ute, ännu fler arbetstagare än de som redan tagits ut i strejk måste facket betala konfliktersättning även till dem. Det blir alltså dyrare för Byggnads.

17:21, 12 April 2016

Sophia Weston: Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, om det lagda varslet om lockout: Det handlar om att ett antal arbetsplatser har en massa indirekt berörda byggentreprenörer - medlemmar hos oss. De indirekt berörda måste tas ut i den här konflikten för att skydda dem, helt enkelt.

17:27, 12 April 2016

Sophia Weston: "Det är ingen upptrappning eftersom de här arbetsplatserna ändå är hindrade och inte kan göra ett fullt arbete. Det går ju inte att ha ett betalningsansvar för löner för arbetstagare som är medlemmar i en facklig organisation där kollegor är uttagna i strejk, på ett sätt som gör att de hindras i sitt arbete."

17:31, 12 April 2016

Sophia Weston: Mats Åkerlind på Sveriges Byggindustrier vill inte svara på frågan om de pratar med Byggnads, men säger att det sker kontakter på olika sätt.

17:32, 12 April 2016

Sophia Weston: Analys av Ekots reporter Anders Jelmin: Mats Åkerlind säger ju att det inte är någon upptrappning av konflikten, men om det inte skulle ha varit en upptrappning skulle man ju ha varslat om lockout för precis de som Byggnads har varslat om strejk - alltså 2 600 personer. Nu är det uppemot 12 000 personer som berörs av det här. Den analysen som Sveriges Byggindustrier håller på med säger att det kan vara ännu fler som berörs indirekt av stridsåtgärderna som Byggnads tagit till. Det skulle kunna komma fler lockoutvarsel framöver, så jag bedömer ändå att det är en upptrappning av konfliktläget.

17:42, 12 April 2016

Sophia Weston: Ekots Anders Jelmin: Varslet om lockout träder i kraft den 22 april, alltså fredag nästa vecka. Det är några dagar efter att Byggnads steg två har gått igång, så nästa vecka om parterna inte har kommit överens så utvidgas strejken och sen blir det då lockout på fredagen.

17:45, 12 April 2016

Sophia Weston: Anders Jelmin beskriver läget som låst i de frågor som parterna absolut inte kunde komma överens i förhandlingarna. Det handlar om ackordslönerna och löneökningsnivån, och även hur man ska få in fler kvinnor, nyanlända och lärlingar i branschen.

17:53, 12 April 2016

Sophia Weston: Ekots reporter Anders Jelmin: Men Mats Åkerlind säger ju ändå att parterna har kontakter med varandra och de kontakterna kan ju mynna ut i någonting så småningom så hoppet är nog inte ute från parternas sida att de ska komma överens innan de upptrappade åtgärderna träder i kraft."

17:54, 12 April 2016


Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista