Gode män har förskingrat hundratals miljoner

2:01 min

Gode män i Sverige har under en fyraårsperiod förskingrat hundratals miljoner kronor från de människor vars ekonomi de har i uppdrag att sköta. Det visar en granskning från SVT Nyheter.

Myndiga personer som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och egendom kan få en så kallad god man som ska ansvara för detta. Men när SVT Nyheter gick igenom länsstyrelsens slumpmässiga kontroller av 8 000 fall upptäcktes ett svinn på 26 miljoner kronor.

Det är bara en bråkdel av alla akter som gode män ansvarar för och enligt SVT:s bedömning skulle det motsvara ett svinn på hundratals miljoner kronor.

Helle Bryn-Jensen är jurist på länsstyrelsen i Dalarna och har tillsynsansvar i Dalarna, Gävleborg, Örebro och Värmland. Hon är upprörd över det som har kommit fram.

– Det är ju helt fruktansvärt, men samhällets nät är ju inte tätare än såhär. Samtidigt är det jättebra att det kommer fram. Jag tror att det är viktigt att länsstyrelserna får ta del av det här materialet, för att vi ska kunna vässa vår tillsyn – för ska man kunna stävja det här i framtiden så behöver vi ju förstå vad som händer, säger Helle Bryn-Jensen.

Till exempel har de gode männen gjort stora kontantuttag från de utsattas konton utan att redogöra för dem. Testamenten har skrivits med gode män som förmånstagare och fastigheter som de utsatta har ägt har sålts till gode män till underpriser.

– Det är ju bedrägeri. Överförmyndaren måste ju samtycka till en fastighetsaffär. Det är i första hand överförmyndarna som ska hitta de här bristerna, och händelserna. Sedan ska vi i länsstyrelserna hitta bristerna hos överförmyndarna, säger Helle Bryn-Jensen.

Orsaken till att bedrägerierna inte har avslöjats av kommunernas överförmyndare är bristande kunskaper, menar Helle Bryn-Jensen.

– Ja det är ju ren och skär kompetensbrist. Eftersom det här är ett förtroendeuppdrag finns det inga kunskapskrav.

Hon menar att hela systemet med gode män måste förändras, och ansvaret flyttas.

– Ja till exempel till anställda gode män. Offentligt anställda gode män – eller att man lägger det ännu högre, säger Helle Bryn-Jensen.