Åtalade i HQ Bank-härvan frias

16 min

Mats Qviberg och samtliga andra nyckelpersoner i HQ-kraschen går fria.

"Otroligt efterlängtat beslut", kommenterar finansmannen.

Philip Ramqvist: I dag faller domen i det stora brottmålet kring HQ Banks kollaps. Ekot rapporterar direkt när domen faller klockan 13.00.

12:42, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Fem personer, med finansmannen Mats Qviberg i spetsen, har åtalats misstänkta för grovt svindleri och bokföringsbrott.

12:43, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Det var i slutet av augusti 2010 som Finansinspektionen (FI) drog in investmentbanken HQ Banks tillstånd, efter att FI ansett att banken hade så stora risker att överlevnaden riskerades. Banken ansågs bland annat under en längre tid ha övervärderat sin tradingportfölj och skött redovisningen felaktigt.

12:45, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Kort därefter inledde Ekobrottsmyndigheten en förundersökning om grovt svindleri i HQ Bank, och i januari i år åtalades fem nyckelpersoner. Enligt åklagaren orsakade de åtalade kraschen, medan Mats Qviberg och de andra åtalade menar att de gjorde allt för att hindra kraschen och att allt låg utanför deras kontroll.

12:48, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Rättegången inleddes i Stockholms tingsrätt den 9 februari och avslutades den 3 maj. Kärnfrågan i målet har varit om HQ Banks värderingar följde gällande bokföringsregler och om vilka varningssignaler som kom.

12:50, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Chefsåklagare Martin Tidén har i rätten pekat på att Qviberg och de andra åtalade kände till att tradingportföljen var för högt värderad, men att de trots detta valde att fortsätta verksamheten. Mejl och styrelseprotokoll sägs visa att direktörerna och revisorn kände till att värderingen avvek från marknadsvärdet.

12:52, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Mats Qviberg har hävdat att han som dåvarande styrelseordförande i moderbolaget HQ AB inte hade någon insyn i den dagliga verksamheten i dotterbolaget HQ Bank. Övriga åtalade förnekar också brott.

12:54, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Åklagaren har yrkat på mellan 2 och 2,5 års fängelse för de åtalade, för grovt svindleri, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

12:55, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Dom faller klockan 13.00 på tisdagen. Handeln med aktier i HQ AB har tillfälligt stoppats. Flera bedömare har spått att de åtalade frias i tingsrätten

12:56, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Stockholms tingsrätt friar alla de åtalade i HQ-målet.

13:02, 21 June 2016

MatsQviberg: Inte helt oväntat men ändå ett otroligt efterlängtat beslut. Tack för allt stöd! https://t.co/AN47dPa2dA

13:03, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Qvibergs försvarare Hans Strandberg säger just nu till Ekot att det var "en dom som alla förväntade sig".

13:03, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Samtliga fyra företrädare för HQ AB, samt bolagens ansvarige revisor frias av Stockholms tingsrätt.

13:04, 21 June 2016

Philip Ramqvist:

En central fråga i målet har varit om HQ Banks värderingar följde gällande bokföringsregler. Tingsrätten finner att den redovisningsmetod som HQ AB använde i årsredovisningen var förenlig med det regelverk som gällde under 2009-2010.

13:06, 21 June 2016

Olof Wijnbladh, Ekot: Här är tingsrättens pressmeddelande om domen.

13:07, 21 June 2016

Philip Ramqvist:


Rätten skriver i ett pressmeddelande att mindre avvikelser från regelverket visserligen har förekommit, med att dessa inte har varit vilseledande på ett sådant sätt att det kan anses vara grovt svindleri.

13:07, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Det innebär att samtliga åtalade frikänts för svindleribrott.

13:08, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Angående åtalet för bokföringsbrott finner tingsrätten att de värderingar av tradingportföljen som har gjorts har dokumenterats på ett godtagbart sätt, och att "det inte heller har varit ett krav att dokumentera värderingarna på det sätt åklagaren har hävdat."

13:10, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Åtalet för grovt bokföringsbrott ogillas av tingsrätten. Därmed har även åklagarens yrkanden om näringsförbud avslagits.

13:11, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Ekots reporter Björn Dickson just nu i direktsändning:

-- Jag ser leende advokater som ser väldigt nöjda ut.

13:11, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Mats Qviberg skriver själv om domen på Twitter: "Inte helt oväntat men ändå ett otroligt efterlängtat beslut. Tack för allt stöd!"

13:14, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Mats Qviberg tillerkänns 12 539 375 kronor i ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader.

13:17, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Qvibergs advokat Hans Strandberg till Ekot:
- Jag hoppas att domstolen har motiverat domen väl, så att åklagaren inte går vidare med det här, utan att de här sex årens långa gatlopp äntligen är över.

13:21, 21 June 2016

Philip Ramqvist: - Finansinspektionen har fattat, menar jag, ett felaktigt beslut, och det måste vara vårdslöst att agera som de har gjort. Sen får man överväga om det är tillräckligt för att kunna rikta sig mot dem och staten. Det är Mats Qvibergs livsverk som har slagits sönder, säger hans försvarsadvokat Hans Strandberg, om de nu kommer att reagera på domen.

13:24, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Klockan 13.30 kommer tingsrätten att gå igenom domen närmare på en pressträff.

13:28, 21 June 2016

Philip Ramqvist: På pressträffen närvarar chefsrådmannen Karin Kussak samt rådmannen Carl Rosenmüller.

13:32, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Karin Kussak säger om HQ Banks redovisning: "Ren objektiv är den förenlig med det regelverk som gällde i EU vid den här tidpunkten."

13:35, 21 June 2016

Philip Ramqvist:
Tingsrätten har varit enig i sin dom, säger chefsrådmannen.

13:35, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Karin Kussak säger nu att det har varit en omfattande utredning sedan den inleddes år 2010.

- Det har varit 39 förundersökningsprotokoll. Förundersökningen är på 8000 sidor, säger hon.

13:37, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Nu går rådmannen Carl Rosenmüller in på svindleriåtalet. Svindleriet har enligt åklagaren bestått att man gjort aktien i HQ AB mer attraktiv än vad den är, genom felaktiga resultat i årsredovisningen och kvartalsrapporten.

13:39, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Åklagaren har vänt sig mot den metod som HQ Bank använt sig av för att redovisa optioner, säger Carl Rosenmüller.
- Vi tycker att metoden är godtagbar när man tittar på bevisningen vad gäller de här optionerna.

13:43, 21 June 2016

Philip Ramqvist: - Det var tillåtet enligt det regelverk som gällde 2009 och 2010, säger Carl Rosenmüller.

13:44, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Domstolen har gjort en omfattande prövning av regelverket, säger rådmannen.
- Vi har tittat på position för position och kommit fram till att det håller även där.
"Tingsrätten har vid en läsning av regelverket IAS 39 funnit att den metod som banken har använt rent objektivt har varit tillåten, d.v.s. de indata som använts i redovisningen har varit sådana som ryms inom begreppet ”observerbara marknadsdata”. Tingsrätten har vidare – position för position – gått igenom de instrument som åklagaren särskilt valt ut, och då funnit att man även beträffande dessa instrument har hållit sig inom det tillåtnas gräns." skriver tingsrätten i en kommentar.

13:52, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Misstankarna om bokföringsbrott, som avsåg tre av företrädarna för HQ Bank, föll på att domstolen ansåg att det fanns tillräcklig dokumentation för att bokföringen skulle leva upp till bokföringslagen, rapporterar TT.

13:56, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Sista dagen för att överklaga domen är den 12 juli.

14:12, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Domstolen har helt uppehållit sig vid att pröva om redovisningsmetoderna HQ använde stämde överens med gällande regler.
Någon bedömning av vilket uppsåt nyckelpersonerna har haft gjordes inte, rapporterar TT.
– Vi har inte gått in på vem som kände till vad. Vi har nöjt oss med att säga att det var förenligt med regelverket, säger domaren Carl Rosenmüller.
– Vi har inte heller tittat på om det har förekommit ett otillåtet risktagande, eller om det saknats kapital, eller den stora tradingförlust man gjorde. Vi har enbart prövat ett internationellt regelverk.

14:19, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Beslutet av åklagaren att väcka åtal har kritiserats hårt av Mats Qviberg. Det är dock inget som rådmannen Carl Rosenmüller vill recensera:
– Vi har att ta ställning till det åtal åklagaren lägger fram, inte huruvida det är ett bra eller dåligt åtal. Men det här är en svår fråga, det ska jag säga. Parterna har haft diametralt skilda uppfattningar, säger han till TT.

14:27, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Chefsåklagare Martin Tidén på Ekobrottsmyndigheten säger på en pressträff att han ännu inte har tagit del utav tingsrättens dom.

- Om jag ska bestämma mig för att överklaga måste jag tro att hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten, säger han.

14:38, 21 June 2016

Philip Ramqvist: - När jag väckte åtalet gjorde jag bedömningen att det skulle bli en fällande dom, säger Martin Tidén.

14:46, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Martin Tidén menar att trycket på åklagare har ökat. Bland annat märker han att fokus har skiftat från yrkesrollen till privatpersonen, bland annat genom hårda kommentarer från försvarsadvokater i rätten.

- Jag tror att vi måste diskutera om vi ska ha den typen av samtalsklimat.

14:54, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Chefsåklagare Martin Tidén har nu tre veckor på sig att bestämma om han ska överklaga tingsrättens dom.

14:55, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Det finns inte rätt verktyg för rättsväsendet i Sverige för att fälla svindlare, säger Christer van der Kwast, tidigare överåklagare vid riksenheten för korruption, till TT:
– Det är ett generellt problem att det är svårt att komma åt människor som styr och ställer i finansvärlden. Det är mycket svårt att få fällande domar när det gäller direktörer och stora aktörer. Ibland vet man att det försvunnit en massa pengar, men man vet inte var de tagit vägen. Det är svårt att reda ut varför värden försvunnit. Det skulle behövas ett enklare regelsystem för rättsväsendet, men å andra sidan får det ju inte vara för enkelt i en rättsstat, säger han.

15:09, 21 June 2016

Philip Ramqvist: HQ AB:s aktie rasar på Aktietorget efter domen, skriver Dagens Industri. Handel med aktien stoppades mellan klockan 12.45 och 15.00 på tisdagen, och när handeln återupptogs backade den med cirka 30 procent, rapporterar tidningen.

HQ AB:s enda verksamhet i dag är att driva aktieägarnas skadeståndsprocess mot den gamla ledningen, som har stämts på över fem miljarder kronor.

15:36, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Mats Qvibergs advokater säger till Dagens Industri att det är en välskriven dom.
- Ett mycket starkt ställningstagande för framtiden. Rätten slår fast att man får göra på det här sättet, säger advokat Olle Kullinger till di.se.

15:43, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Olle Kullinger tillägger att domen kan ses som ett "totalt underkännande" av Finansinspektionens beslut att återkalla tillståndet för HQ Bank år 2010, rapporterar di.se.

15:51, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Lars Korsell, forsknings- och utredningsråd vid Brottsförebyggande rådet, säger till TT att det ofta är enklare att bevisa bokföringsbrott än svindleri.
– När det gäller bokföringsbrott kan man ofta hitta konkreta brister. Det är inte så vanligt med svindlerimål i rätten. Det är oftast mycket avancerade brott som är mycket svåra att bevisa. Det ska ju även finnas uppsåt och även det är svårt att bevisa, säger han till nyhetsbyrån.

16:15, 21 June 2016

Philip Ramqvist: För att sammanfatta: Stockholms tingsrätt friar alltså Mats Qviberg och de andra nyckelpersonerna i HQ-kraschen från samtliga åtalspunkter. Tingsrätten finner att värderingen av tradingportföljen följde då gällande regelverk. Åtalen gällande grovt svindleri och grovt bokföringsbrott, samt medhjälp till grovt bokföringsbrott, ogillas. Tingsrätten avslår åklagarens yrkanden om näringsförbud. Åklagaren har nu tre veckor på sig att ta ställning till om han ska överklaga domen.

16:28, 21 June 2016

Philip Ramqvist: Och där avslutar vi Ekots direktrapportering.

16:44, 21 June 2016

Tingsrätten meddelade sin dom på eftermiddagen efter den flera månader långa rättegången.

Målet har sin upprinnelse i när HQ Bank förlorade sitt banktillstånd och tvångslikviderades för nästan sex år sedan.

Mats Qviberg och de andra tilltalade har varit segervissa sedan förhandlingarna i tingsrätten avslutades i början av maj.

På Twitter skriver finansmannen att han varit något nervös inför beskedet, men att han ändå sovit gott.

"Inte helt oväntat men ändå ett otroligt efterlängtat beslut. Tack för allt stöd!", skriver han.

Hans Strandberg är en av advokaterna som fört Mats Qvibergs talan i tingsrätten. Han är nöjd med domslutet, men har inte hunnit läsa hela domen än.

– Jag känner stor lycka för allihop. Det är klart att det här var en lättnad, säger han.

Skulle åklagaren ha väckt åtal från första början?

– Jag tycker inte det. Är domen motiverad så att det inte gjorts någon felvärdering, då är det anmärkningsvärt att man går till åtal utan egna expertutlåtanden och bara hänvisar till Finansinspektionen.

Den centrala frågan i fallet har varit om värderingar i HQ Banks tradingverksamhet följt gällande regler.

Åklagaren anser att banken inte har gjort det – snarare har värderingarna varit för höga. Domstolen anser dock att HQ Bank höll sig till reglerna.

"I några fall har mindre avvikelser från regelverket visserligen förekommit, men dessa avvikelser har inte varit vilseledande på ett sådant sätt att det kan grunda ansvar för grovt svindleri. Det betyder att samtliga tilltalade har frikänts för svindleribrott".

Materialet domstolen har gått igenom har varit stort. Utredningen av de misstänkta brotten sträckte sig över en lång tid.

– Det är en relativt lång och omfattande förundersökning på omkring 8 000 sidor som har lagts fram, säger chefsrådmannen Karin Kussak.

Misstankarna om bokföringsbrott, som avsåg tre av företrädarna för HQ Bank, föll på att domstolen ansåg att det fanns tillräcklig dokumentation för att bokföringen skulle leva upp till bokföringslagen.

– Svindleriåtalet vilade på ett påstående om att HQ AB:s redovisningsmetod för tradingverksamheten stod i strid med EU-rättsliga normer. När tingsrätten bedömde svindleriet tittade den på redovisningsmetoden och har kommit fram till att den rent objektivt är förenlig med vad som gällde vid tidpunkten, säger hon.

Sista dagen för att överklaga domen är den 12 juli.

Mats Qviberg har sedan tidigare stämt svenska staten till följd av Ekobrottsmyndighetens hantering av brottsmisstankarna mot honom. Den stämningsansökan är nu vilandeförklarad i väntan på en slutgiltig dom om misstankarna.

Men Qviberg har även fört ännu en stämning mot staten efter dagens besked. Den här gången till följd av Finansinspektionens beslut att dra in HQ:s banktillstånd.

Fakta: Detta har hänt kring HQ Bank

HQ Bank. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix.

I augusti 2010 återkallade Finansinspektionen (FI) tillstånden för HQ Bank. Enligt FI hade banken så stora risker att överlevnaden riskerades.

Strax därpå försattes HQ Bank i likvidation.

En förundersökning om grovt svindleri i HQ Bank inleddes september 2010 - bara dagar efter att FI dragit in banktillståndet.

I mars 2011 pekade den nya styrelsen i HQ AB ut bland andra Mats Qviberg som ansvarig för haveriet i HQ Bank.

I januari förra året ledde utredningen fram till åtal mot nyckelpersonerna.

Rättegången inleddes i Stockholms tingsrätt den 9 februari och avslutades den 3 maj. På tisdag kommer tingsrättens dom.

En central fråga i målet har varit om HQ Banks värderingar följde gällande bokföringsregler.

I november tas HQ AB:s skadeståndsanspråk mot Qviberg och de andra nyckelpersonerna upp i Stockholms tingsrätt.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista