Mobbning kostar samhället miljarder

Ett år av mobbning i Sverige kostar samhället totalt 17,5 miljarder kronor. Det här enligt en ny rapport från organisationen Friends – där Lars Arrhenius är generalsekreterare.

– Det mänskliga lidandet är ju det stora lidandet. Men jag tror också att det är viktigt att se vad det innebär för samhället i rena ekonomiska kostnader. Det här visar att det är höga kostnader och då finns det faktiskt ett underlag för beslutsfattarna att verkligen ta beslut och satsa på det förebyggande arbetet, säger han.

Ett år av mobbning kan alltså komma att kosta samhället 17 och en halv miljard, utslaget över de följande 30 åren, enligt rapporten från Friends.

Prislappen har räknats fram genom att de tittat på vilka kostnader det – ibland livslånga utanförskap som mobbning kan leda till – innebär för bland annat kommuner, landsting och rättsväsende, berättar Lars Arrhenius.

Det är första gången någon försöker räkna på samhällskostnaderna för mobbning.

– Att det leder till att man inte får jobb. Man hoppar kanske av gymnasieskolan. Det leder ju fram till en försörjningskostnad för staten. Det handlar om produktionskostnader, men det handlar också om omkostnader för att ta hand om psykisk ohälsa, säger Lars Arrhenius.

För att förbättra det förebyggande arbetet föreslår nu Friends bland annat att en statlig fond ska inrättas för satsningar i skolorna, att skolorna tydligare ska mäta och redovisa hur det ser ut med mobbning och kränkningar, och att Skollagen ska skärpas.

Åtgärder som skulle kosta mindre än de 17,5 miljarder i följdkostnader som ett år av mobbning för med sig i dag, enligt Lars Arrhenius.

– I relation till de här siffrorna så är det låga kostnader att faktiskt satsa på ett förebyggande arbete. Så vinsten på de satsade pengarna är stor för samhället, säger han.