Sjuksköterskor får betalt för att vidareutbildas

2:31 min

Landsting och regioner har börjat erbjuda ekonomisk ersättning till den som vill gå en utbildning i bristyrkena specialistsjuksköterska eller barnmorska. Maria Eriksson i Norrköping läser till barnmorska - med full lön från sin arbetsgivare.

Hör mer klockan 07.15 i P1-morgon

– Jag tror att det är det som krävs för att sjuksköterskor ska vilja specialistutbilda sig. Barnmorskor har ett jättestort ansvar och lönen är inte så hög i relation till ansvaret. Därför tror jag inte att ytterligare studielån skulle vara något som någon vill dra på sig, säger Maria Eriksson och fortsätter.

– Jag har velat bli barnmorska jättelänge, sedan övre tonåren. Och nu fick jag en bra chans i och med att vi får betald utbildning, säger hon.

Sjuksköterska Maria Eriksson läser vid Linköpings universitet och när hon tar examen som barnmorska höjs hennes lön med fyra tusen kronor om hon jobbar kvar i vården hos Region Östergötland.

Patrik Karlsson är verksamhetschef på kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping där Maria Eriksson arbetar.

– Det är oerhört viktigt att vi arbetar vidare med en långsiktig rekrytering för utbildning till barnmorska. Så att vi inte är i den situationen som vi kan vara ibland att vi måste ta in hyrpersonal. De gör ett fantastiskt arbete men jobba långsiktigt är oerhört viktigt, säger Patrik Karlsson.

De närmaste tio åren behöver 38 000 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor nyanställas i vård och omsorg, enligt en långtidsprognos från Sveriges kommuner och landsting SKL.

Enligt uppgift från SKL så har samtliga landsting och regioner i landet liknande satsningar som den i Östergötland där anställda får betalt under tiden de utbildar sig på universitet eller högskola. SKL beräknar att det förra året rörde sig om drygt 1 000 årsarbetare i landet.

Resultatet av utbildningarna blir inte bara en bättre vård för patienterna, säger Mats Johansson som är socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland, där man beslutat inrätta minst 40 så kallade utbildningstjänster för sjuksköterskor i år.

– Det är klart att det också finns en tanke om att vi kan vara mer attraktiva som arbetsgivare om vi visar att vi ser det här behovet. Sedan är det naturligtvis rent principiellt så att staten måste ha ett övergripande ansvar, säger han.

Men man har ju ändå ökat antalet platser?

– Ja, det har man gjort. Men man har gjort det för sent, tycker jag.

– Jag tycker att staten under många år skulle ha gjort större och tydligare satsningar på att utbilda medarbetare inom vårdens olika yrken. Och där är det olika färger på regeringarna som står for den politiken, säger Mats Johansson.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström säger i en intervju i P1-morgon att han är positiv till att regioner och landsting nu ger sjuksköterskor betalt när de vidareutbildar sig då till stor del är deras ansvar som arbetsgivare att det finns personal med rätt utbildning.

SKL vill dock att staten ska ta ett ansvar för ersättningen, bland annat för att andra grupper inom landstingen nu kan kräva betald vidareutbildning. Men Gabriel Wikström tror att andra grupper förstår att det krävs särskilda insatser för specialistsjuksköterskorna då bristen är så stor.