Vårdförbundet vill se plan för utbildning av specialistsjuksköterskor

1:58 min

Landsting och regioner har börjat erbjuda ekonomisk ersättning till den som vill gå en utbildning i bristyrket specialistsjuksköterska. Vårdförbundet vill se en gemensam plan för detta i hela landet.

Ann Johansson är vice ordförande i Vårdförbundet. Hon välkomnar utvecklingen, men efterlyser samordning på nationell nivå.

– Vi tycker naturligtvis att det är ett steg i rätt riktning att man skapar utbildningsanställningar. Vi i Vårdförbundet har ju en modell som vi har drivit i flera år som vi vill ha nationellt reglerad och som heter akademisk specialisttjänstgöring.

De närmaste tio åren behöver 38 000 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor nyanställas i vård och omsorg, enligt en långtidsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det Vårdförbundet vill se är en utbildningsanställning på heltid där man halva tiden går en specialistutbildning på högskolan, med full lön. Och till skillnad från läget i dag, där regioner och landsting erbjuder liknande lösningar, efterlyser Vårdförbundet en gemensam plan för hela landet.

– Vi behöver ha en nationell reglering så att vi får en jämlik och bra och strukturerad specialistutbildning, säger Vårdförbundets Ann Johansson.

Vad leder bristen på specialistsjuksköterskor till?

– Dels leder den till att det inte går att bemanna de ställen där man behöver ha specialistkompetens. Det innebär också att du inte kan handleda nya specialistsjuksköterskor som går sin specialistutbildning, det finns ingen handledare till dem. Det innebär ju att kvalitén sänks.

Men en nationell samordning verkar inte vara aktuell, enligt folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Han tycker att det är bra om frågan kan lösas av parterna runtom i landet, på det sätt som det görs i dag.

– Jag tycker att det är bra att så många landsting har gått vidare på det här spåret och nu erbjuder en form av lön eller ersättning. Det här är i mångt och mycket en arbetsgivarfråga, så då är det landstingen som är ansvariga, säger Gabriel Wikström.