Organiserad brottslighet slår till mot välfärden

1:49 min

Den organiserade brottsligheten handlar allt oftare om bedrägerier och bidragsbrott. Det har ersatt 1990- och 2000-talens bank- och värdetransportrån. I stället är det myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som luras på pengar.

Hör hela "I lagens namn"här

– Tittar man på brott mot välfärdssystemet och bedrägerier så har det ökat. Den organiserade brottsligheten riktar sig mot bedrägerier och välfärdssystemet eftersom vi har brister i kontrollen, säger Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie och samordnare på regionkansliet i region Stockholm, till P1-programmet I lagens namn.

Under slutet av 1990- och början av 2000-talet ska det ha begåtts drygt 200 värdetransportrån, bytet blev 450 miljoner kronor. Men den organiserade brottsligheten handlar nu allt oftare om välfärdsbedrägerier - det säger både polisen, Skatteverket, Försäkringskassan och Brottsförebyggande rådet.

De senaste tio åren har också antalet anmälda bedrägeribrott ökat från 50 000 år 2005 till drygt 180 000 förra året.

Ett exempel är härvan om assistansersättning i Södertälje där ett 30-tal personer dömdes för att ha lurat till sig nästan 28 miljoner kronor.

Ytterligare två fall i Stockholms län gällande brott mot Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lett till rättslig prövning senare åren. Där handlar det också om miljonbelopp.

Enligt Gunnar Appelgren, som har insyn i utredningarna, har det funnits fler misstankar om bedrägeri och fusk. Men eftersom utredningarna kräver mycket spaning och polisresurser har man inte haft möjlighet att gå vidare med dem utan valt ett antal symbolärenden.

– Man kan inte ta alla misstankar där det finns risk för fusk utan man måste bestämma sig för vilka ärenden man kör i botten för att lyckas. Det är en av nackdelarna med att försöka utreda bedrägerierna. Jag tror inte att det är möjligt utan man måste försöka få en bättre kontrollapparat och ställa krav på andra sätt, säger Gunnar Appelgren.