Justitieministern kritiserar Federley

2:21 min

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) drar för stora växlar på det svar han fått från EU-kommissionen. I svaret fick Syed Latif enligt Federley rätt och borde inte ha blivit utvisad. 

Latif miste alltså sitt jobb och utvisades för att han hittat jobb via annons på, enligt Migrationsöverdomstolen, fel forum.

– Jag skulle nog säga att Fredrik Federley rider väldigt högt på det svaret som han fått, och tolkar det på sitt sätt. Men hade det funnits någon kritik eller önskemål från kommissionens sida om att vi skulle ändra lagen eller ändra tolkningen, så hade de tagit kontakt med oss, och det har de inte gjort, säger Morgan Johansson.

Sverige har generösa regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. De reglerna har riksdagen beslutat om. Men det finns också EU-regler att ta hänsyn till. I det här fallet regeln om så kallat gemenskapsföreträde, det vill säga att EU-medborgare ska ha företräde till lediga jobb inom EU. För att garantera dem det, så ska jobben utannonseras i Eures-portalen, dit Arbetsförmedlingen är ansluten.

Men Syed Latif hittade, under tiden som han studerade i Sverige, sitt jobb på Linkedin. Och då ansåg Migrationsverket och Migrationsdomstolen att det vore fel att ge honom uppehållstillstånd för det jobbet, eftersom det kunde vara ett brott mot regeln om EU-medborgares företräde.

Latifs ärende prövades aldrig i Migrationsöverdomstolen, som inte gav prövningstillstånd. Något förhandsbeslut från EU-domstolen, om tolkning av det gemenskapsföreträde man var så rädd att bryta mot, begärdes inte in.

Det behövdes inte, säger Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm, som även är Migrationsöverdomstol.

– Det som man möjligen skulle behövt hämta ett yttrande om i så fall, det är om vi sagt att vi ska bevilja ett tillstånd i den här situationen, fastän vi är tveksamma till om vi har uppfyllt gemenskapsföreträdet. Men det är fortfarande egentligen en helt och hållet nationell fråga och jag har väldigt svårt att se att EU-domstolen skulle vilja uttala sig om en sådan fråga, säger hon. 

Fredrick Federley anser alltså att kommissionen har givit honom och Latif rätt. Det finns andra vägar än Eures in på EU:s arbetsmarknad för personer från andra länder.

Morgan Johansson anser att de svenska reglerna inte innebär något monopol för Arbetsförmedlingen och att det inte är något fel på vare sig innehållet i lagen eller domstolarnas tillämpning, eftersom EU inte framfört någon kritik.

Ekot har sökt kommissionären Dimitris Avramopoulos medarbetare för ett förtydligande av svaret, men utan resultat.