Björklund vill införa obligatorisk vidareutbildning för lärare

2:23 min

Precis som de andra partiledarna fokuserade Liberalernas partiledare Jan Björklund på skolan i sitt sommartal i Göteborg i dag. I partiets förslag till höstbudget avsätts två miljarder kronor per år till kommunerna för att lärare ska kunna vara tjänstlediga med lön för att vidareutbilda sig.

– I motsats till den rödgröna valhänta regeringen som inte visar något ledarskap föreslår vi i dag en omfattande vidareutbildning av svensk lärarkår. Ett års vidareutbildning på universiteten ska vara obligatoriskt för en lärare under en lärarkarriär, sa Jan Björklund (L). 

Obligatoriet ska alltså gälla kommunerna som måste se till att en behörig lärare som har arbetat minst tio år inom sitt yrke ska ha rätt att vara tjänstledig under ett års tid för att vidareutbilda sig inom antingen sitt ämne eller skaffa sig ett nytt ämne. Staten ska gå in med två miljarder kronor per år. Liberalerna vill också höja intagningskraven till lärarutbildningen. Det ska krävas minst betyg C i svenska och i det ämne man ska bli ämneslärare i. Så hur väl hänger det ihop med den lärarbrist som så många kommuner nu vittnar om när höstterminen just börjat?

– Det är en väldig målkonflikt mellan att snabbt få fram många lärare och att samtidigt ha en hög kvalitet på de lärare vi får fram. Jag prioriterar det senare som viktigare, att vi långsiktigt höjer kvaliteten och status och attraktionskraft i läraryrket. Det är viktigare än att snabbt få fram många lärare som har medelmåttig kvalitet.

Förslaget får kritik från ansvarig minister Helene Hellmark Knutsson (S) som anser att Jan Björklund varken tar hänsyn till den rådande lärarbristen eller inväntar skolkommissionens förslag på området. Men Jan Björklund avfärdar å sin sida regeringens förslag i dag om att öka antalet platser på lärarutbildningen:

– Ökar man platserna kraftigt på lärarutbildningen nu så är ju risken att man tar in väldigt många studenter som har väldigt låga förkunskaper. Det är inte rätt väg att gå, sa han. 

Halva talartiden ägnade Jan Björklund åt skolan, en fråga som han bedömer blir allt viktigare i svensk politik – han betonade också vikten av mer kunskap i en tid av värderingsstrid, som han uttryckte det. Han lyfte fram såväl terrorismen, Donald Trump, utvecklingen i flera länder, däribland Turkiet, som hot mot frihet och tolerans. Dessutom anklagade han bland andra sina alliansvänner för att vara EU-kritiska:

– När riksdagens alla övriga partier nu i olika grad ropar på mindre europeiskt samarbete, kommer vi liberaler inte att sjunga med i den kören, sa Jan Björklund.