Socialutgifterna fortsätter att öka

Samhällets utgifter för det sociala skyddet fortsätter att öka, visar en rapport från SCB.

De totala utgifterna för det sociala skyddet har ökat varje år under perioden 1993-2002. Det är en ökning med 228 miljarder, vilket motsvarar 39 procent.

För tredje året i rad ökade utgifterna för sjukvård, pensioner, boende, barnomsorg och arbetslöshet även i förhållande till BNP.