Kritik mot Karolinska institutet – bedrev stamcellsforskning utan rätt tillstånd

1:37 min

Läkemedelsverket riktar kritik mot Karolinska institutet för att ha bedrivit stamcellsforskning utan rätt tillstånd. KI har nu stoppat projektet, men tillbakavisar kritiken.

Studien vid Karolinska institutet omfattar 16 patienter som har behandlats med sina egna stamceller för ärrskador på stämbanden. Sedan en lagändring 2008 kräver detta särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. Något sådant har Karolinska institutet inte har sökt, berättade TV4 Nyheterna i kväll.

Läkemedelsverket håller nu på att utreda händelsen och Ann Marie Janson Lang som är expert på enheten för kliniska prövningar tycker att agerandet är allvarligt.

– Man måste söka först och sedan får man genomföra sin forskning. Man måste då satsa mycket på säkerheten för patienterna, följa upp biverkningar. Man måste visa att man har gjort de rätta djurförsöken innan man vill starta ett forskningsprojekt, säger hon.

Men Karolinska institutet, som tidigare i år skakades av Macchiariniskandalen, tillbakavisar kritiken och menar att man hela tiden har haft kontinuerlig kontakt med Läkemedelsverket. Matti Sällberg är prefekt på Institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet.

– Läkemedelsverket har ju haft möjlighet att säga att det här är läkemedel, men har valt tillsammans med Inspektionen för vård och omsorg att låta IVO vara tillståndsgivande myndighet, säger han.

Läkemedelsverket har en annan version av händelsen. Ann Marie Janson Lang menar att man flera gånger har påpekat att tillståndet saknas, men att forskarna har valt att inte söka det. Nu funderar myndigheten på hur man ska gå vidare.

– Det finns fall där man gör ett förbud, där viss verksamhet inte får fortsätta. Den yttersta konsekvensen är förstås då att man gör en polisanmälan, säger Ann Marie Janson Lang.