Europadomstolen: Utsatt familj från Bagdad får stanna i Sverige

1:48 min

Sverige har i dag förlorat i ett fall i Europadomstolen som handlar om en utsatt flyktingfamilj från Irak. Domen innebär att familjen får stanna i Sverige och inte utvisas till Bagdad.

– Familjen kommer nu att beviljas uppehållstillstånd. Nu vidtar en analysfas för oss för att titta på vad den 52-sidiga domen innehåller, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Mannen i den irakiska familjen jobbade med transporter och byggprojekt för amerikanska enheter i Bagdad i Irak. Han utsattes för flera mordförsök.

En bomb placerades utanför familjens hus. Lagret blev också förstört. 2008 blev mannen och hans dotter beskjutna när de åkte bil, och dottern avled senare av sina skador.

När familjen, mannen, hustrun och deras son, sökte asyl i Sverige 2011, avslogs ansökan. Orsaken var att Migrationsverket och Migrationsdomstolen menade att irakiska myndigheter borde kunna skydda familjen.

Men i dag har Europadomstolens stora kammare, som är högsta instans, fällt sin dom som innebär att man konstaterar att situationen i Irak har försämrats och att vissa utsatta grupper inte kan få tillräckligt med skydd av irakiska myndigheter.

Domstolens beslut togs med majoriteten tio mot sju.

Det som gör domen principiellt intressant är vilka de här särskilda grupperna i Irak kan vara, konstaterar Fredrik Beijer.

– Det kanske kan vara personer som riskerar hot från kriminella. Det kan vara personer från minoriteter som riskerar hot från majoriteter. Det är just sådana frågor som vi nu måste titta närmare på, säger säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Familjens advokat Canela Skyfacos är nöjd, och tror att den här domen kommer att få bäring på många ärenden.

– Av det lilla jag har läst så drar jag slutsatsen, att kan man visa att man tillhör en särskilt utsatt grupp i Irak, så är det upp till Sverige att bevisa att Irak är en tillräckligt säker plats att återvända till, säger advokat Canela Skyfacos.