Dialysvården hotas av brist på sköterskor

2:34 min

Bristen på sjuksköterskor i den svenska vården har lett till stängda vårdplatser och uppskjutna operationer. Men vården av njursjuka som behöver dialys har också drabbats. På flera mottagningar har de specialutbildade dialyssköterskorna slutat och många patienter får vänta på behandling eller byta sjukhus.

En av dem som drabbats av krisen i dialysvården är Elisabeth, som tidigare själv kunde rena sitt blod genom hemdialys, men som nu måste få bloddialys på sjukhus. Hon berättar att det blev svårare än väntat.

– Jag gick ju ner mig, och blev sämre och sämre. Jag har ju varit van att dialysera varje natt, men nu dröjde det fem dagar innan det överhuvudtaget blev någon dialys.

Elisabet behövde operera in en infart, en så kallad central venkateter, för att kunna få bloddialys. Men på sjukhuset fanns inga operationstider och dessutom misslyckades flera ingrepp, så väntan blev lång - också när infarten var på plats och dialysen kunde påbörjas.

– När katetern väl var satt så var det ju väntetider att försöka peta in mig mellan några andra. De hade ju fullt uppe på Huddinge dialys. Det är ju också många som sagt upp sig under sommaren. Platserna finns väl, men personalen finns inte, berättar hon.

Britt-Louise Allenius  som är tillförordnad chef vid dialysmottagningen vid Huddinge universitetssjukhus, berättar att det varit en ohållbar situation på kliniken.

--Ja, det var väldigt kaotiskt. Många med lång erfarenhet hade slutat på grund av låga löner och för hög arbetsbelastning och man hade haft väldigt svårt att rekrytera ny personal. Det var en ohållbar situation, arbetsbelastningen var för tung, säger hon.

Det ledde till bristande kontinuitet och oro hos patienterna, som inte fick tid för samtal och stöd från personalen. Men inga medicinska risker, säger Britt-Louise Allenius.

För att lösa situationen köpte man platser på privata dialysmottagningar och sköterskorna fick förkortade arbetstider under sommaren. Nya arbetsrutiner infördes - bland annat teamarbete.

Men även om några sköterskor drog tillbaka sina uppsägningar, och några återanställdes, så är situationen fortfarande skör på mottagningen, menar Britt-Louise Allenius, alla tjänster är inte besatta.

--Just nu har vi bemanning så att det räcker, men det är lite skört och vi vet inte hur det kommer att se ut framöver, säger hon.

Och enligt Njurförbundet, som för några veckor sedan uppvaktade sjukvårdsminister Gabriel Wikström i frågan, så är situationen allvarlig också i övriga Sverige. De har fått signaler från många mottagningar runt om i landet, säger förbundsordföranden Håkan Hedman.

--Ja det har vi fått. Stockholm är ett, Östergötland, Kalmar, Skåne och även i Västra Götaland har vi sett att personal har slutat på dialysavdelningarna och man har också tvingats dra ner på dialystider för patienterna, enligt Hedman.

Och han hoppas på att satsningen på specialistutbildning för sjuksköterskor, också ska utvidgas till dialyssköterskorna, för det kommer att behövas fler, säger han:

--Dialys är ju ett område inom sjukvården där man inte kan göra något uppehåll. Behandlingen måste ju pågå hela tiden. Man kan ju inte stänga en dialysavdelning under sommaren, patienterna måste ju få sin behandling tre-fyra gånger per vecka. Så frågan är ju mycket, mycket allvarlig.