Fler vill satsa på företagshälsovård – men svårt att rekrytera

2:17 min

Antalet personer sjukskrivna för psykisk ohälsa har ökat med drygt 10 000 personer bara det senaste året och efterfrågan på företagshälsovård ökar. Samtidigt varnar branschen nu för att den inte hinner med.

– Det är ju väldigt tråkigt när vi fått fart på arbetsmiljöfrågorna och arbetsgivarna är intresserade av hjälp. Om vi inte kan matcha behovet med kompetens får vi problem att leverera. Det underlättar inte om vi vill få ned den psykosociala ohälsan, säger Anna Posth Skoog, vd på Varnumhälsan i Värmland, ett av de företag som tvingas be sina kunder vänta.

Enligt Sveriges Företagshälsors branschenkät, där 60 bolag som tillsammans står för 80 procent av omsättningen har svarat, har 43 procent av företagen sett en påtagligt ökad efterfrågan det senaste året. Förutom rehabilitering av sjukskrivna, livsstilsfrågor som kost, sömn och motion vill företagen nu satsa på systematiskt arbetsmiljöarbete för att leva upp till de nya arbetsmiljöregler som infördes under våren, säger Anna Posth Skoog.

– De vill ha hjälp med kunskap i första hand. Det är mer organisatoriska frågor nu än tidigare och det tycker jag är bra. Vi ser att de jobbar mer och mer förebyggande och det är vårt uppdrag.

Men det finns ett problem, nämligen brist på utbildad personal. Samtidigt går många i pension. Enligt Peter Munck, vd på Sveriges företagshälsor, är bristen störst bland arbetsmiljöingenjörer, som oftast är civilingenjörer i botten, och företagsläkare.

– Vi skulle kunna anställa 60 till 100 läkare om året. I år utbildas det nio. Den yttersta konsekvensen är att vissa mindre företagshälsor faktiskt får sluta bedriva verksamhet. Jag hade ett telefonsamtal häromdagen ifrån en företagshälsa på en mindre ort, som nu får lägga ned på grund av att de inte hittar kompetent personal.

Peter Munck anser att universiteten behöver marknadsföra utbildningen till arbetsmiljöingenjör bättre, men framför allt tycker han att regeringen måste bestämma vem som ska ansvara för utbildningen av företagsläkare och skjuta till pengar på lång sikt.

– Vi har påtalat det här länge, vi har tagit vårt ansvar. Nu är det dags för regeringen att ta sitt ansvar, säger han.