Hårdnande kamp mot kräftpesten

1:51 min

Kampen mot kräftpest leder sannolikt till än hårdare regler framöver i samband med fiske av signalkräfta.

Sedan några veckor är det enligt nya EU-regler förbjudet att sätta ut dem i nya vatten, men det kan också bli förbjudet att transportera levande signalkräftor, säger Sofia Brockmark som är utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

– Nu under hösten kommer vi påbörja arbetet med en riskanalys, bland annat kring levandetransport, och levandeförsäljning. Allt för att undvika signalkräftor i vatten där vi inte vill ha dem.

I skuggan av kräftskivornas glam har ju kräftpesten härjat i decennier i landets sötvatten och slagit ut det mesta av den svenska flodkräftan – det efter att den nordamerikanska signalkräftan – som bar på pest - importerades och sattes ut i stor skala under 60- och 70 talen.

Ett förbud även mot levandetransport av signalkräfta är något som kan bli aktuellt härnäst för att bromsa smittan. Det skulle i så fall gälla främst i de områden av Sverige där flodkräftebestånden fortfarande är relativt starka säger Sofia Brockmark.

– Det gäller främst västra, mellersta och norra Sverige. Vi vill det ska finnas straffsatser mot de personer som reser illegalt med hinkar med kräftor. Om man fiskar exempelvis i Vättern och det visar sig vid ett genetiskt test att kräftorna kommer från Norrland.

Men vare sig de nya och de eventuellt kommande hårdare reglerna kommer bli ett hot mot festerna under de kulörta lyktorna med svenska kräftor.

– Man får fortsätta både fiska och sälja signalkräftan, säger Sofia Brockmark.