Kritik mot bemötandet av tsunamidrabbade

Det är svårt för drabbade efter tsunamin att hitta den hjälp som samhället erbjuder. Det skriver Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen, som på fredagen publicerar sin rapport om det första halvåret efter katastrofen.

Kerstin Wigzell är ordförande för Rådet för Stöd och Samordning efter Flodvågskatastrofen.

– Jag menar att det är många anhöriga som fört fram att de skulle velat bli mer kontaktade, att det förutsätts att de hela tiden söker upp myndigheter för att fråga om saker, när man knappast vet vad det är man behöver.

– För många är situationen väldigt komplex samtidigt som man naturligtvis är väldigt nedstämd efter katastrofen, säger Kerstin Wigzell.

Rådet för Stöd och Samordning efter flodvågskatastrofen inrättades för att hjälpa drabbade att söka hjälp och rådgivning för alla olika problem som kunde dyka upp när de kom hem till Sverige.

Men när nu rådet publicerar sin rapport om det första halvårets arbete är det just kommunikationen med de drabbade som kritiseras.

Alltså underkänner rådet sin egen funktion som samordnare. Men när det kommer på tal ändrar sig Kerstin Wigzell.

– Det är svårt för mig att veta, men vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner, det ska jag säga, från de vi haft kontakt med. Det har varit över lag oerhört positivt.

Så kritiken är egentligen ogrundad?

– Nej inte bara, vi är ju en del i det. Men till exempel den här uppsökandeverksamheten, där människor har komplexa problem, det är ju en kommunal angelägenhet i första hand, säger Kerstin Wigzell.

Lotten Collin
lotten.collin@sr.se