Strid väntas i USA efter HD-avhopp

Den första kvinnan i Högsta Domstolen i USA lämnade på fredagen in sin ansökan om att få gå i pension. Nu väntas en politisk strid i USA.

Sandra O’Connor var den allra första kvinna som utsågs till domare i Högsta Domstolen. Avskedsansökan kom som en stor överraskning. Av många anses det som en ännu större händelse än om svenskättade och sjukliga William Renqvist hade avgått.

Orsaken är att när Sandra O’Connor nu lämnat in sin ansökan om att få gå i pension kan det leda till att hela den ideologiska inriktningen på Högsta Domstolen ändras.

Viktig roll i inrikespolitik
Högsta domstolen har kommit att spela en väldigt tydlig roll i amerikansk inrikespolitik, eftersom makten här delas mellan presidenten, kongressen och högsta domstolen.

De inrikespolitiska stridsfrågorna handlar just nu till stor del om moralfrågor som avgöras i Högsta domstolen.

Sandra O’Connor blev tidigt föräldralös. Växte upp på en ranch i Arizona och hade i början av sin yrkeskarriär svårt att få jobb. Därför startade hon eget.

Utsågs av Reagan
Hon utsågs av president Reagan 1981 till domare i Högsta Domstolen. Där har hon flera gånger haft den avgörande rösten, och då ofta agerat liberalt som republikansk domare.

Nomineringen av hennes efterträdare kommer att leda till en politisk strid i USA. President George W Bush har haft svårt att få igenom sina nomineringar till domare på lägre nivå. Det här lär troligen riva upp den tillfälliga vapenvila som man kommit överens om i Senaten.

Blockeringsmetod
Men om en för extrem domare nomineras kommer demokraterna att använda sig av en metod att blockera utnämningar, ”filibuster”, att lång prata.

Gör de så har republikanerna sagt att de tänker ta bort möjligheten till långprat. I USA där minoritetens möjligheter att uttrycka sig alltid har varit väsentlig, skulle det innebära ett helt nytt politiskt landskap.

Men under tiden hela den här striden pågår kommer Sandra O’Connor att sitta kvar tills en ny domare i Högsta Domstolen utsett.

Annika Östman, New York
annika.ostman@sr.se